+603 2603 7700
EN BM

Pembiayaan untuk Sederhana

Jaguh Serantau

JS_Thumbnail

Sebuah program pembiayaan yang menyokong PKS Bumiputera yang mempunyai potensi untuk menjadi jaguh serantau.

Skim Pembiayaan Perusahaan Sosial

Bantuan kewangan khusus kepada Perusahaan Sosial Asas dan Perusahaan Sosial Diakreditasi bagi membiayai pemerolehan aset dan/atau keperluan modal kerja.

Pembiayaan Dana Usahawan Muda 2.0 (YEF 2.0)

Membantu & menyokong usahawan muda mengembangkan perniagaan mereka ke tahap yang lebih tinggi & kekal berdaya maju pasca COVID-19 atau bagi memulakan perniagaan baharu di bawah inisiatif Umbrella, SME Bank.

Pembiayaan Dana Promosi IBS 2.0 (IBS 2.0)

IBS-thumbnail

Bantuan pembiayaan untuk menyokong kontraktor sehingga G7, pengeluar dan pemasang IBS yang layak dan telah dianugerahkan projek IBS yang diperakui atau memiliki pensijilan IBS daripada CIDB.

Dana Pemantapan Automasi (PMG)

Sebuah pembiayaan berstruktur untuk membantu usahawan dari sektor 3D (kotor, bahaya dan sukar) terutamanya dari bidang pembuatan, perkhidmatan, pertanian dan pembinaan

Pembiayaan Pelancongan PENJANA (PTF)

PTF diperkenalkan sebagai sebahagian daripada usaha Kerajaan untuk membantu sektor pelancongan.

SME Technology Transformation Fund (STTF)

Kembangkan perniagaan anda melalui adaptasi teknologi & digital dan automasi dengan STTF.

Kemudahan Teknologi Tinggi dan Hijau (HTG)

Membantu PKS berteknologi tinggi dan berorientasikan inovasi yang terjejas untuk pulih dan menggiatkan semula kapasiti inovasi negara.

Kemudahan Peralihan Rendah Karbon (LCTF)

Sebuah kemudahan pembiayaan bagi menggalakkan dan menyokong PKS untuk menerapkan amalan kelestarian bagi meningkatkan daya tahan perniagaan.