SME Bank

Halaman ini menerangkan dasar privasi kami yang merangkumi penggunaan dan perlindungan sebarang maklumat yang dikemukakan oleh pelawat.
Sekiranya anda memilih membuat sebarang transaksi atau menghantar e-mel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini akan dikongsi (jika perlu) dengan agensi Kerajaan yang lain supaya perkhidmatan yang lebih cekap dapat diberikan kepada anda. Salah satu contoh ialah penyelesaian yang memerlukan perhatian dan tindakan agensi Kerajaan yang lain.

Maklumat Dikumpul
Tiada maklumat peribadi akan disimpan semasa anda menggunakan laman web ini kecuali maklumat yang diberikan melalui e-mel.

Apakah yang akan berlaku apabila saya ke pautan laman Lain?
Laman web ini mengandungi pautan ke laman web lain. Dasar privasi ini hanya terpakai di laman web kami dan anda harus sedar bahawa laman web lain yang dipautkan oleh laman web ini mungkin mempunyai dasar privasi yang berlainan dan kami mengesyorkan agar anda membaca dan memahami pernyataan privasi setiap laman web.

Pindaan Polisi
Sekiranya dasar privasi ini berubah dalam apa-apa cara sekalipun, ia akan dikemas kini di halaman ini. Kami meminta anda membaca halaman ini dengan kerap untuk memastikan anda mendapat maklumat terkini, bagaimana dan dalam keadaaan apa ia digunakan dan cara maklumat itu dikongsi dengan pihak lain.

Applying for business financing is now easier with MySMEBank online application

APPLY NOW