+603 2603 7700
EN BM

Pengurusan Aduan

SME Bank berusaha untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada anda.
Sila hubungi kami jika anda mempunyai sebarang maklum balas untuk kami mengambil tindakan penyelesaian yang efisien dan tepat pada masanya.


Piagam Maklum Balas Pelanggan

Perkara Pengesahan Penerimaan Tempoh Maklum Balas
Kes Tidak Rumit Dalam tempoh 24 jam dari tarikh penerimaan maklum balas (pada hari bekerja). Dalam tempoh 14 hari kalendar dari tarikh penerimaan maklum balas.
Kes Rumit Dalam tempoh 24 jam dari tarikh penerimaan maklum balas (pada hari bekerja). Dalam tempoh 30 hari kalendar dari tarikh penerimaan maklum balas.

Proses Pengurusan Maklum Balas

Maklum Balas

Semua maklum balas yang diterima akan dikendalikan oleh Seksyen Pengurusan Pelanggan

Pengesahan Penerimaan

Dalam tempoh 24 jam dari tarikh maklum balas diterima (pada hari bekerja)

Penyiasatan

Menyiasat & berhubung dengan pihak yang berkaitan untuk menyelesaikan maklum balas yang diterima

Penyelesaian

Semua maklum balas yang diterima akan diselesaikan dalam tempoh 14 hari kalendar untuk kes yang tidak rumit dan 31 hari kalendar untuk kes rumit

Penyelesaian Lain

Kadangkala, kami mungkin mencadangkan kaedah lain jika timbul sebarang pertikaian.