+603 2603 7700
EN BM

Program Pembiayaan SME


Mikro

Pembuatan -
Jualan Tahunan < RM 300,000 ATAU
Pekerja < 5
Perkhidmatan & Sektor Lain -
Jualan Tahunan < RM 300,000 ATAU
Pekerja < 5

Kecil

Pembuatan -
Jualan Tahunan RM 300,000 < RM15 Juta ATAU
Pekerja: Dari 5 < 75
Perkhidmatan & Sektor Lain -
Jualan Tahunan RM 300,000 < RM3 Juta ATAU
Pekerja: Dari 5 < 30

Sederhana

Pembuatan -
Jualan Tahunan RM15mil < RM50 Juta ATAU
Pekerja: Dari 75 < 200
Perkhidmatan & Sektor Lain -
Jualan Tahunan RM3mil < RM20 Juta ATAU
Pekerja: Dari 30 < 75

Pembiayaan kontrak

Pembiayaan kepada pelanggan yang merupakan Kontraktor Utama atau Sub-Kontraktor Dinamakan yang telah memperoleh kontrak daripada Kerajaan, Agensi atau GLC.