+603 2603 7700
EN BM

SAM


Pengenalan

SMEB Asset Management Sdn Bhd (SAM) adalah 100% anak syarikat SME Bank.


Objektif

SAM ditubuhkan sebagai sebuah syarikat pengurusan asset yang menjalankan perniagaan :

  • Pengurusan dan pemilikan portfolio pembiayaan daripada industry kewangan dan memulihkan semula portfolio yang diambil.

  • Menawarkan perkhidmatan kutipan hutang untuk pembiayaan / kewangan tertunggak

  • Khidmat nasihat, konsultansi dan latihan mengenai asset bermasalah, pembiayaan / kewangan dan kutipan hutang.

  • Pemilikan asset & perniagaan untuk tujuan pelaburan.

Untuk mengetahui lebih lanjut, kunjungi smesam.my