+603 2603 7700
EN BM

Adhoc Jaminan Bank

Pengeluaran Jaminan Bank serta merta atas dasar adhoc yang dijamin sepenuhnya oleh cagaran tunai.


Kelayakan

  • Syarikat yang berdaftar di bawah Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001.

  • Tidak mempunyai rekod prestasi buruk dengan mana-mana Institusi Kewangan.

  • Tujuan pembiayaan atau aktiviti perniagaan mestilah mematuhi prinsip Syariah.


Fi & Caj

  • 1.5% setahun atau 0.125% sebulan atau mana-mana kadar yang diluluskan oleh pihak Pengurusan berdasarkan jumlah jaminan.


Masa Pemprosesan

  • Isnin - Jumaat : Permohonan yang diterima sebelum atau pada jam 12 tengahari* akan diproses pada hari yang sama.

*Tertakluk kepada terma dan syarat.


Bagaimana untuk memohon?

  • Hubungi Pusat Panggilan Pelanggan kami di 03-2603 7700