+603 2603 7700
EN BM

Jaguh Serantau

Jaguh Serantau adalah sebuah program pembiayaan yang menyokong PKS Bumiputera yang mempunyai potensi untuk menjadi jaguh serantau dengan menawarkan semua jenis pembiayaan seperti yang ditentukan oleh SME Bank dengan subsidi kadar keuntungan 1.5% setahun oleh Kerajaan.


Tujuan

 • Pemerolehan aset
 • Modal Kerja

Kelayakan

 • Perusahaan bertaraf Kecil dan Sederhana seperti yang didefinisikan oleh SME Corporation Malaysia (SME Corp) termasuk perusahaan Besar. 
 • Perniagaan patuh Syariah.
 • Produk atau servis yang ditawarkan telah berada di pasaran serantau atau bersedia untuk dieksport ke pasaran serantau.
 • Syarikat telah beroperasi sekurang-kurangnya dua (2) tahun.
 • Sekurang – kurangnya 5% pertumbuhan pendapatan tahunan dan mencatatkan keuntungan pada dua (2) tahun terkini untuk operasi (kecuali untuk tahun kewangan berakhir 2020 dan 2021, di mana terjejas akibat pandemic COVID-19 / Perintah Kawalan Pergerakan).

Fasiliti Pembiayaan

 • Pembiayaan Komoditi Murabahah Berjangka-i (CMTF-i) 
 • Pembiayaan Ijarah Thummal Bai’ (ITB)

Had Pembiayaan

 • Minimum : RM100,000.00
 • Maksimum : RM10.0 juta

Kadar Keuntungan

 • Daripada KPA -1.0% setahun kepada KPA + 2.5% setahun (selepas subsidi 1.5% setahun)

Margin Pembiayaan

 • Loji / Mesin / Peralatan : 
  • Baru : Sehingga 80%
  • Terpakai / Diperbaharui/ Dibaik pulih : Sehingga 70%
 • Dandang (Boiler) / Kren
  • Baru : Sehingga 80%
  • Terpakai / Diperbaharui/ Dibaik pulih : Sehingga 70%
 • Kenderaan
  • Baru : Sehingga 90%
  • Terpakai / Diperbaharui/ Dibaik pulih : Sehingga 70%
 • Pengubahsuaian
  • Premis milik sendiri: Sehingga 70%
  • Premis yang disewa: Sehingga 50%
 • Tanah : Sehingga 80%
 • Banggunan : Sehingga 90%
 • Modal Kerja : Sehingga 100%

Tempoh Pembiayaan

 • Loji / Mesin / Peralatan : 
  • Baru : Sehingga 7 tahun
  • Terpakai / Diperbaharui/ Dibaik pulih : Sehingga 5 tahun
 • Pengubahsuaian
  • Premis milik sendiri : Sehingga 7 tahun
  • Premis sewa : Sehingga 5 tahun
 • Loji / Dandang (Boiler) / Kren : Sehingga 10 tahun
 • Tanah / Banggunan : Sehingga 20 tahun
 • Modal Kerja : Sehingga 5 tahun

Cagaran

 • Cagaran yang diterima oleh pihak Bank tertakluk kepada polisi SME Bank.
 • Jaminan peribadi / jaminan bersama dan berasingan.

Takaful

 • Perlindungan takaful / insurans adalah wajib jika aset yang diberi sebagai cagaran kepada pembiayaan tersebut (jika ada). Anda diberi pilihan untuk memilih perkhidmatan yang diberi oleh operator Takaful panel kami atau operator Takaful yang bukan panel.

Maklumat Lembaran Produk

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di talian 03-2603 7700 atau emel kepada

Kemudahan Teknologi Tinggi dan Hijau (HTG)

Membantu PKS berteknologi tinggi dan berorientasikan inovasi yang terjejas untuk pulih dan menggiatkan semula kapasiti inovasi negara.

Skim Pembiayaan Perusahaan Sosial

Bantuan kewangan khusus kepada Perusahaan Sosial Asas dan Perusahaan Sosial Diakreditasi bagi membiayai pemerolehan aset dan/atau keperluan modal kerja.

SME Technology Transformation Fund (STTF)

Kembangkan perniagaan anda melalui adaptasi teknologi & digital dan automasi dengan STTF.