+603 2603 7700
EN BM

Pembiayaan untuk Mikro

Skim Pembiayaan Perusahaan Sosial

Bantuan kewangan khusus kepada Perusahaan Sosial Asas dan Perusahaan Sosial Diakreditasi bagi membiayai pemerolehan aset dan/atau keperluan modal kerja.

Pembiayaan Dana Usahawan Muda 2.0 (YEF 2.0)

Membantu & menyokong usahawan muda mengembangkan perniagaan mereka ke tahap yang lebih tinggi & kekal berdaya maju pasca COVID-19 atau bagi memulakan perniagaan baharu di bawah inisiatif Umbrella, SME Bank.

Pembiayaan Dana Promosi IBS 2.0 (IBS 2.0)

IBS-thumbnail

Bantuan pembiayaan untuk menyokong kontraktor sehingga G7, pengeluar dan pemasang IBS yang layak dan telah dianugerahkan projek IBS yang diperakui atau memiliki pensijilan IBS daripada CIDB.

Dana Kemampanan PMKS Bumiputera

Membantu usahawan Bumiputera dalam kategori mikro dan kecil untuk meningkatkan perniagaan mereka ke tahap yang lebih tinggi samada dari segi kapasiti pengeluaran, penembusan pasaran serta daya saing.

Pembiayaan Pelancongan PENJANA (PTF)

PTF diperkenalkan sebagai sebahagian daripada usaha Kerajaan untuk membantu sektor pelancongan.