+603 2603 7700
EN BM
img1

Mikro

Pembuatan, Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan tahunan kurang daripada RM300,000 ATAU bilangan pekerja sepenuh masa kurang daripada 5 orang.

img2

Kecil

Pembuatan -  Jualan tahunan daripada RM300,000 hingga kurang daripada RM15 juta ATAU pekerja dari 5 hingga kurang daripada 75.

Perkhidmatan & Sektor Lain  -  Jualan tahunan daripada RM300,000 hingga kurang daripada RM3 juta ATAU pekerja dari 5 hingga kurang daripada 30

img3

Sederhana

Pembuatan - Jualan Tahunan RM15 juta hingga tidak melebihi RM50 juta ATAU pekerja dari 75 hingga tidak melebihi 200.

Perkhidmatan & Sektor Lain  - Jualan tahunan daripada RM3 juta hingga tidak melebihi RM20 juta ATAU pekerja daripada 30 hingga tidak melebihi 75.

Pengumuman

SME Bank Reiterates Commitment to Bumiputera Entrepreneurs in MSME Development

Since its inception, SME Bank has approved more than RM 30.6 billion financingto a total of 17,380 Bumiputera MSMEs, encompassing dedicated Bumiputera programs and various other financing facilities.

Kaji Selidik Indeks Sentimen PKS Separuh Pertama 2024

Indeks sentimen PKS bertujuan untuk mengenal pasti respons PKS dan cara mereka menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam persekitaran ekonomi serta pandangan mereka mengenai prospek perniagaan

announcement
HalalBiz

Sebuah program pembiayaan untuk menggalakkan penyertaan usahawan PMKS dalam ekosistem industri Halal di Malaysia.