+603 2603 7700
EN BM

Sertai Kami

Sebagai sebuah organisasi berprestasi tinggi, kami menawarkan perkhidmatan melalui semua cawangan kami yang beroperasi di seluruh negara. Inisiatif utama kami didorong oleh pelbagai pelan tindakan untuk mewujudkan tahap penglibatan yang tinggi sambil memupuk nilai teras SMILE kami:

Pengurusan dan kemajuan bakat adalah asas kepada operasi kami. Kami sentiasa mencari personel untuk mengisi peranan yang bersesuaian untuk membantu kami memenuhi mandat dan aspirasi Bank.


Untuk melihat senarai kekosongan yang ada, sila klik di pautan berikut:

Untuk pertanyaan lanjut, hubungi kami di [email protected]
Semua permohonan akan dianggap sebagai sulit.


join-us-logo join-us-logo