+603 2603 7700
EN BM
Siaran Media- inner banner
Siaran Media- inner banner

Indeks Sentimen PKS Menunjukkan Keyakinan Ekonomi Dalam Kalangan PMKS

3 Julai 2024

KUALA LUMPUR: 3 Julai 2024 – SME Bank telah mengeluarkan keputusan Indeks Sentimen PMKS bagi separuh pertama 2024 yang menyerlahkan peningkatan keyakinan di kalangan Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (PMKS) berbanding tinjauan sebelumnya pada separuh kedua tahun lalu. Indeks ini berfungsi sebagai penunjuk ekonomi utama, menilai perspektif PMKS terhadap persekitaran perniagaan dan menyediakan penanda aras untuk keseluruhan prestasi ekonomi masa depan.

"Indeks Sentimen PKS telah menyaksikan peningkatan kepada 54.7 di separuh pertama 2024 daripada 53.5 pada separuh kedua 2023," kata Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan SME Bank, Datuk Wira (Dr.) Aria Putera Ismail. "Peralihan positif ini didorong terutamanya oleh jangkaan ekonomi yang lebih baik, aliran tunai yang lebih baik dan penampan kecairan yang lebih kukuh dalam kalangan PMKS. Keputusan ini mencerminkan keyakinan, daya tahan dan kebolehsuaian PMKS kita semasa mereka mengemudi pemulihan ekonomi Malaysia yang stabil."

“Arah aliran menaik ini sejajar dengan usaha Kerajaan di bawah rangka kerja Ekonomi MADANI, yang bertujuan untuk membangunkan ekonomi Malaysia dengan memupuk pertumbuhan inklusif dan mampan. Sentimen yang bertambah baik dalam kalangan PMKS menekankan peranan kritikal mereka dalam kebangkitan ekonomi ini, menonjolkan keupayaan mereka untuk menyesuaikan diri dan berkembang maju dalam persekitaran perniagaan yang dinamik. Dalam usaha SME Bank menyokong PMKS, pandangan positif mereka amat penting dalam memacu Malaysia ke arah masa depan yang lebih teguh dan berdaya tahan,” katanya.

Lynette Lee Li Qing, Ketua Pakar Ekonomi SME Bank mengulas, "Sentimen ini selaras dengan unjuran pertumbuhan KDNK Malaysia sebanyak 4% hingga 5% untuk 2024, peningkatan daripada 3.6% pada 2023. Ekonomi Malaysia terus berkembang sebanyak 4.2% tahun ke- tahun pada suku pertama 2024, melepasi pertumbuhan 2.9% yang dicatatkan pada suku sebelumnya.

Penunjuk lain, seperti indeks sentimen pengguna MIER dan statistik kecenderungan perniagaan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, juga menunjukkan pengembangan ekonomi yang mampan. Walau bagaimanapun, cabaran berterusan mengenai keberuntungan, keputusan pekerjaan dan inisiatif pengembangan di tengah-tengah persekitaran kos tinggi."

Jangkaan Ekonomi Seimbang
Berbanding dengan tinjauan sebelumnya, PMKS kini mempunyai pandangan yang lebih seimbang terhadap ekonomi dalam tempoh 6 hingga 12 bulan akan datang. Walaupun 38% daripada responden menjangkakan pengembangan ekonomi (meningkat daripada 33% pada 2H 2023), bahagian yang menjangkakan kelembapan telah menurun kepada 37% (turun daripada 54% pada 2H 2023). Keyakinan ini mungkin disokong oleh perbelanjaan isi rumah yang kukuh, pasaran buruh yang sihat, bantuan tunai kerajaan, aktiviti pelaburan yang teguh dan pemulihan dalam eksport dan pelancongan.

Jangkaan Hasil dan Pemerhatian Sektor

Walaupun 53% daripada responden menjangkakan hasil yang lebih tinggi dalam tempoh 6 hingga 12 bulan akan datang, ini adalah penurunan daripada 66% dalam tinjauan sebelumnya, yang menonjolkan cabaran seperti peningkatan persaingan dan persekitaran kos yang lebih tinggi. Mengikut sektor, jangkaan jualan tertinggi adalah dalam pembuatan bahan kimia (78%), penginapan (69%), dan pembuatan produk makanan (68%). Di peringkat serantau, PMKS di Sarawak (89%) dan Sabah (75%) adalah yang paling optimistik, terutamanya dalam sektor pembinaan.

Orientasi Dalam Negeri dengan Potensi Eksport

Selaras dengan sasaran Rancangan Malaysia Kedua Belas untuk PMKS menyumbang 25% kepada eksport negara menjelang 2025, tinjauan itu memperkenalkan soalan mengenai pendedahan pasaran antarabangsa. Pada masa ini, hanya 8% daripada responden mengeksport barangan dan perkhidmatan mereka, dengan majoriti (92%) memberi tumpuan kepada pasaran domestik. Aktiviti eksport adalah lebih tinggi dalam kalangan perniagaan bersaiz besar yang kebanyakannya dalam sektor pembuatan, berbanding dengan perusahaan mikro.

Pendekatan Berhati-hati terhadap Inisiatif Berkaitan Kos

Majoriti PMKS (57%) kekal neutral terhadap perubahan dalam dasar kerajaan seperti subsidi yang disasarkan dan keperluan kawal selia. Pendekatan berperingkat kerajaan terhadap pembaharuan struktur, termasuk dasar gaji progresif dan rasionalisasi subsidi, bertujuan untuk meminimumkan kesan buruk sambil menggalakkan kestabilan ekonomi jangka panjang.

Kemampanan Kewangan

Secara khususnya, terdapat peningkatan yang ketara dalam kemampanan kewangan PMKS. Peratusan responden dengan penimbal tunai melebihi satu tahun telah meningkat dua kali ganda kepada 72%, terutamanya dalam kalangan perniagaan kecil dan sederhana. Trend ini disokong oleh peningkatan keuntungan perniagaan dan pengeluaran pembiayaan yang lebih tinggi, terutamanya dalam sektor ICT, hartanah dan pendidikan.

Tinjauan tersebut, yang dijalankan pada separuh pertama 2024, mengumpul pemerhatian daripada 1,295 peserta di semua negeri di Malaysia, mewakili pelbagai sektor dan saiz perniagaan. Kajian komprehensif ini menyediakan data berharga berkenaan perspektif dan pengalaman PMKS, menonjolkan kecenderungan dan cabaran merentas industri yang berbeza. Laporan lengkap Indeks Sentimen PKS 1H 2024, diterbitkan oleh SME Bank, boleh didapati di: https://www.smebank.com.my/ms/sme-sentiment-index