+603 2603 7700
EN BM

Indeks Sentimen PKS 1H2023: PMKS Kekalberdaya Tahan Dan Optimis

KUALA LUMPUR : 6 Jun 2023

Tinjauan Indeks Sentimen PKS ("Indeks") Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad ("SME Bank") separuh tahun 2023 (1H2023) yang dijalankan dari bulan Januari hingga Mei 2023 menjana bacaan positif 52.9, yang menunjukkan kemapanan sektor Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (PMKS) secara keseluruhannya.

Presiden Kumpulan/Ketua Pegawai Eksekutif SME Bank, Datuk Wira (Dr.) Aria Putera Ismail berkata, "Penemuan Indeks menunjukkan bahawa pemilik perniagaan masih optimis, berdaya tahan dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan semasa walaupun keputusan yang direkodkan adalah lebih rendah sedikit daripada bacaan Indeks 2022 iaitu 53.8. Bacaan Indeks 1H2023 ini adalah sejajar dengan kelembapan ekonomi negara yang diramalkan tahun ini di mana SME Bank serta Kementerian Kewangan dan Bank Negara Malaysia juga menjangkakan keluaran dalam negara kasar Malaysia akan terus berkembang antara julat 4.0% tahun ke tahun (YoY) hingga 5.0% YoY, menyederhana daripada 8.7% YoY pada 2022.

Ketua Pakar Ekonomi SME Bank, Lynette Lee mengulas, "45% daripada responden yang kebanyakannya perusahaan mikro dan kecil meramalkan kelembapan dalam ekonomi dalam tempoh 6 hingga 12 bulan akan datang. Mengikut sektor pula, penyederhanaan terutamanya berpunca daripada pelbagai subsektor dalam industri perkhidmatan, iaitu bekalan elektrik, gas, wap dan penyaman udara (Utiliti), hartanah dan runcit. Walau bagaimanapun, 44% daripada perniagaan bersaiz sederhana dan besar, menjangkakan pengembangan selanjutnya dalam aktiviti ekonomi. Perbezaan dalam jangkaan ini mencerminkan keadaan dan cabaran yang berbeza-beza yang dihadapi oleh perniagaan yang berlainan saiz."

Tinjauan responden terhadap trend pertumbuhan ekonomi yang semakin berkurangan adalah sejajar dengan kos sara hidup yang tinggi, yang boleh menyekat pembelian, terutamanya untuk item yang lebih mahal. Sebaliknya, responden dalam sektor perlombongan menunjukkan keyakinan yang paling tinggi di mana 86% telah menunjukkan prospek ekonomi dan persekitaran perniagaan yang lebih cerah dalam tempoh 6–12 bulan akan datang. Keyakinan ini didorong oleh harga minyak Brent yang tinggi, melepasi tren jangka panjangnya, dan pemulihan seterusnya dalam pelancongan. Oleh itu, responden sektor pengangkutan yang mewakili 45%, juga menjangkakan pertumbuhan dalam ekonomi secara keseluruhannya.

Pelan Mitigasi Semasa Kelembapan Ekonomi

Selain daripada permintaan yang semakin berkurangan, ekonomi dijangka menjadi lebih tenang tahun ini bagi menghadapi inflasi yang tinggi dan persekitaran kadar faedah yang lebih tinggi. Memandangkan 87% responden (2022: 95%) meramalkan peningkatan kos menjalankan perniagaan dan 80% memilih untuk mengurangkan kos operasi dengan mengurangkan kos buruh atau mencari pembekal yang lebih kompetitif.

Walaupun 75% daripada responden bersedia untuk melabur dalam pekerja mereka dengan menyediakan latihan tambahan untuk kemahiran semula dan peningkatan kemahiran, 58% bersedia untuk mengautomasikan operasi perniagaan mereka bagi memastikan kemampanan perniagaan mereka.

Datuk Wira Aria mengulas, "Dua pertiga daripada responden telah menunjukkan bahawa transformasi digital memberi kesan kepada prestasi perniagaan mereka. Keputusan ini adalah sejajar dengan Laporan Pemantauan Ekonomi Malaysia Bulan Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Bank Dunia di mana separuh daripada PMKS yang telah meningkatkan penggunaan platform digital dan penggunaan digital semasa menganggap transformasi digital sebagai ciri kekal."

Keyakinan dalam Jualan dan Keuntungan

Walaupun responden kurang optimistik berbanding tahun sebelumnya, PMKS kekal yakin tentang jualan dan keuntungan mereka. Majoriti PMKS menjangkakan peningkatan dalam prestasi jualan di mana perlombongan dan kuari (86%) adalah yang paling tinggi, diikuti oleh perkhidmatan kewangan (75%) dan pembinaan (74%). Walaupun hasil yang lebih tinggi tidak selalu menghasilkan keuntungan yang lebih baik, 60% PMKS masih menjangkakan peningkatan dalam keuntungan.

Fokus pada Pertumbuhan Pekerjaan

Indeks ini juga mendedahkan bahawa 61% daripada PMKS merancang untuk meningkatkan pengambilan pekerja mereka untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Mengikut saiz firma pula, jangkaan pengambilan pekerja yang lebih tinggi tertumpu kepada perusahaan mikro pada 40% diikuti oleh sederhana 30%; kecil 25%, dan besar 5%. Walau bagaimanapun, kebanyakan PMKS lebih suka mengambil pekerja kontrak agar lebih fleksibel dalam merancang operasi perniagaan mereka. 

Kesan Inflasi dan Kos Meningkat

Walaupun PMKS semakin bangkit semasa fasa pemulihan ekonomi ini,  persekitaran perniagaan kekal mencabar yang menjejaskan kemajuan mereka pada tahap tertentu. 87% daripada responden menyatakan inflasi sebagai faktor impak utama kepada prestasi perniagaan PMKS, diikuti oleh perubahan dalam kerajaan dan dasar-dasarnya (70%) dan transformasi digital (68%).

Keperluan Pembiayaan dan Peningkatan Simpanan

Indeks ini juga menekankan bahawa hampir 80% PMKS telah menunjukkan keperluan untuk bantuan tunai melalui pembiayaan, walaupun dalam persekitaran kadar faedah yang meningkat dan 48% daripada responden mencari pembiayaan tambahan untuk menguruskan modal kerja atau perbelanjaan operasi mereka sebahagian besarnya dalam sektor ICT dan perkhidmatan kewangan.

 

Lynette Lee menyatakan, "Walaupun skor Indeks Sentimen PKS SME Bank 1H2023 adalah pada 52.9 menggambarkan pandangan yang agak optimistik, tinjauan sebenarnya berkurangan daripada penemuan Indeks Sentimen PKS tahun lepas iaitu sebanyak 53.8. Oleh itu, kami sentiasa berhati-hati dengan perkembangan di dalam dan luar negara. Persekitaran dasar monetari global yang lebih ketat, ketegangan geopolitik yang semakin meningkat, inflasi yang tinggi dan risiko kemelesetan dalam ekonomi tertentu boleh memberi kesan limpahan kepada ekonomi domestik dan menjejaskan trajektori pemulihan."

Kaji selidik ini memperoleh lebih 700 orang responden daripada pelbagai sektor dan saiz Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana. Sebagai penunjuk ekonomi utama, Indeks ini berfungsi untuk mengukur pandangan PMKS tentang persekitaran perniagaan yang boleh menjadi kayu pengukur dalam mengukur bagaimana ekonomi keseluruhan dijangka bertindak. Laporan penuh Indeks Sentimen PKS 1H2023 yang diterbitkan oleh SME Bank boleh didapati di https://www.smebank.com.my/images/2023/Snapshot_SMESentimentIndexH2023.pdf