+603 2603 7700
EN BM

SME Bank Menegaskan Komitmen Terhadap Usahawan Bumiputera Dalam Pembangunan PMKS

6 Mac 2024

Kuala Lumpur, 6 Mac 2024 – SME Bank, peneraju institusi kewangan pembangunan (DFI) mengesahkan komitmennya untuk memperkasakan Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (PMKS) khususnya usahawan Bumiputera dengan peranan sebagai pemangkin kepada transformasi ekonomi dan pertumbuhan PMKS.

Presiden Kumpulan/Ketua Pegawai Eksekutif SME Bank, Datuk Wira (Dr.) Aria Putera Ismail mengulas, “Kami telah melaksanakan rangkaian inisiatif komprehensif yang disesuaikan untuk memenuhi pelbagai keperluan usahawan Bumiputera. SME Bank secara konsisten menyelaras inisiatifnya dengan agenda Kerajaan untuk memperkasakan usahawan Bumiputera, selaras dengan objektif menyeluruh transformasi ekonomi Bumiputera yang digariskan dalam Agenda Baharu Pemerkasaan Bumiputera. Sejak penubuhannya, SME Bank telah memberi lebih daripada RM 30.6 bilion pembiayaan kepada sejumlah 17,380 PMKS Bumiputera, merangkumi program Bumiputera dan pelbagai kemudahan pembiayaan lain.”

Salah satu program tersebut adalah program i-SMART (Skim Anjakan Usahawan), inisiatif RM180 juta yang tertumpu untuk mewujudkan juara Bumiputera. Program ini memberi tumpuan kepada mempercepatkan pertumbuhan dan prestasi PMKS, mendorong mereka ke arah daya saing global dan menyumbang secara signifikan kepada kesejahteraan sosial masyarakat.

SME Bank menerajui dalam memupuk kemajuan berorientasikan eksport dengan Program Eksport Perniagaan (BEP), satu inisiatif intervensi yang direka dengan teliti yang dibiayai oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) dengan kerjasama MATRADE. Disokong oleh dana khusus sebanyak RM 30 juta, BEP dirangka secara strategik untuk meningkatkan kapasiti dan keupayaan syarikat untuk eksport antarabangsa. Ditambah dengan Pembiayaan Jaguh Serantau sebanyak RM500 juta bagi menyokong usaha eksport Bumiputera. Sebagai tambahan, SME Bank memperuntukkan RM 10.5 juta melalui Program Pembangunan Kapasiti & Keupayaan Vendor (PPKV) untuk memberi sokongan kepada vendor Bumiputera dalam meningkatkan daya saing, kemampanan dan daya tahan mereka.

Di dalam Belanjawan 2024, sebanyak RM200 juta diperuntukkan untuk Dana Kemampanan PMKS Bumiputera bagi memberi sokongan tambahan kepada usahawan Bumiputera. Inisiatif ini bertujuan untuk mengangkat martabat PMKS Bumiputera dengan mengintegrasikan pembiayaan dan pembiayaan. Melalui peruntukan ini, usahawan Bumiputera diperkasakan untuk mengembangkan perniagaan mereka dan meningkatkan daya saing di pasaran luar.

Dalam komitmennya terhadap pembangunan perusahaan sosial, SME Bank memperkenalkan Skim Pembiayaan Perusahaan Sosial, dengan peruntukan RM 15 juta. Skim ini menyediakan bantuan kewangan untuk Perusahaan Sosial Asas dan Bertauliah yang diiktiraf oleh KUSKOP untuk membiayai pemerolehan aset dan/atau keperluan modal kerja mereka.

Selaras dengan tanggungjawab korporatnya, SME Bank memperkenalkan Program iTEKAD Penjana Komuniti dan iTEKAD Ishraf, dengan peruntukan RM 11.3 juta. Inisiatif strategik ini bertujuan untuk merapatkan jurang peluang, mewujudkan impak ekonomi yang mampan ke atas mata pencarian usahawan B40, Asnaf, dan ibu tunggal dengan menyediakan kemahiran, alatan dan sokongan penting untuk menubuhkan dan mengekalkan perniagaan yang berjaya. Dengan menyediakan program berstruktur, SME Bank berhasrat untuk mewujudkan usahawan yang berdaya saing dan berdaya tahan, meningkatkan taraf hidup mereka dan menyumbang kepada masyarakat dan negara.

Memetik kepentingan pendidikan dan latihan vokasional, Centre for Entrepreneur Development and Research Sdn. Bhd. (CEDAR), anak syarikat milik penuh SME Bank yang ditubuhkan pada 2013, telah melatih lebih 80,000 peserta program melalui bimbingan berasaskan penyelidikan, pemudahan berasaskan fungsi, dan program bimbingan yang berfokuskan usahawan.

SME Bank mengalu-alukan kerjasama strategik untuk membangunkan lebih banyak inisiatif, mengukuhkan dedikasi kepada agenda pemerkasaan Bumiputera dan menyumbang lebih kepada kemakmuran ekonomi negara. Terokai dengan lebih lanjut mengenai inisiatif SME Bank di www.smebank.com.my, Facebook SME Bank, atau hubungi Pusat Khidmat Pelanggan SME Bank di 603-26037700.