+603 2603 7700
EN BM

Sustainability


Selamat datang ke Perjalanan Kelestarian SME Bank

"Menginstitusikan kelestarian merentas organisasi dan menyokong PMKS Malaysia untuk terus bertahan dengan mengguna pakai model perniagaan rendah karbon dan amalan kelestarian."

Di SME Bank, kami komited untuk memberi impak positif kepada masyarakat dan alam sekitar. Perjalanan kelestarian kami dibina bersandarkan tiga teras: Perbankan Bertanggungjawab, Amalan Perniagaan Bertanggungjawab dan Mewujudkan Impak Sosial. Melalui teras ini, kami berhasrat untuk menyumbang kepada masa hadapan yang lebih mampan dan inklusif.

 

Perbankan
Bertanggungjawab

Kami mengambil pendekatan untuk memupuk dan inklusif dalam amalan perbankan bertanggungjawab bagi memastikan perniagaan yang tidak diberi pembiayaan dan kurang mendapat pembiayaan menerima tahap perkhidmatan dan nasihat berkualiti tinggi yang sama untuk menyokong penggunaan amalan kemampanan mereka

 

Amalan Perniagaan
Bertanggungjawab

Kami percaya dalam melaksanakan ceramah dengan mengamalkan amalan kemampanan yang baik di seluruh organisasi kami. Kami berhasrat untuk mencapainya dengan menarik dan mengekalkan bakat terbaik dan dengan melaksanakan inisiatif yang mengurangkan jejak alam sekitar kami secara langsung.

 

Mencipta Impak
Sosial

Kami berusaha untuk menjadi kuasa untuk kebaikan dengan menyokong usaha komuniti seperti yang mendorong kesan positif alam sekitar dan sosial.

Melalui perjalanan ini, kami berhasrat untuk menyumbang kepada masa depan yang lebih mampan dan inklusif. Untuk membuat perubahan, kami telah menetapkan matlamat yang tinggi. Matlamat kami adalah untuk mencapai operasi neutral Karbon menjelang 2030, dan Sifar Bersih menjelang 2050.

Agenda kelestarian kami menjangkaui prestasi kewangan. Kami menyelaraskannya dengan Rangka Kerja Pengukuran Prestasi yang ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia, menekankan kepentingan mempromosikan hasil pembangunan dan meningkatkan akauntabiliti sebagai institusi awam. Melalui inisiatif kami, seperti pembiayaan segmen yang kurang mendapat perkhidmatan, rangkuman kewangan, penciptaan pekerjaan, dan menyokong projek mesra alam, kami berhasrat untuk menyumbang kepada masyarakat yang lebih saksama dan mampan.

Komitmen kami terhadap kelestarian adalah seperti yang terkandung dalam Pelan Hala Tuju Kelestarian 3-tahun kami (2021-2023).

Perjalanan kelestarian kami bermula pada 2021 dengan tumpuan pada permulaan ESG (Environmental, Social, dan Governance) dan memperkemaskan fokus perniagaan, dasar pembiayaan dan garis panduan.

Aktiviti dan Pencapaian :

 • Pencapaian penting kami adalah dengan penerbitan Program Sukuk Kelestarian RM3 bilion yang menerima penarafan AAA daripada MARC, bukti komitmen kami terhadap kecemerlangan dan kelestarian kewangan.
 • Terbitan Sukuk Kelestarian RM500 juta pertama kami yang telah melebihi langganan sebanyak 3.56 kali (bid-to-cover) pada harga yang sangat kompetitif dan menyaksikan penyertaan pelabur antarabangsa yang menggalakkan, menonjolkan kepentingan pembiayaan mampan yang semakin meningkat.
 • Kami telah menubuhkan Rangka Kerja Sukuk Kelestarian (SSF) Bank, sejajar dengan Persatuan Pasaran Modal Antarabangsa (ICMA) dan Forum Pasaran Modal ASEAN (ACMF) dan Rangka Kerja Pelaburan Mampan dan Bertanggungjawab (SRI) yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti.
 • Kami juga mencapai penarafan emas untuk SSF kami daripada pengulas bebas luar, Malaysian Rating Corporation Berhad (MARC), iaitu satu penarafan tertinggi oleh MARC.

Di SME Bank, kami komited untuk menerapkan prinsip ESG ke dalam jalinan struktur organisasi kami. Dalam fasa kedua perjalanan kelestarian kami, fokus adalah untuk mewujudkan budaya ESG di seluruh bank, di mana kakitangan kami bertindak sebagai duta kelestarian, menyokong amalan lestari kepada pelanggan kami. Kami percaya bahawa kelestarian harus disemai dalam budaya dan menjadi sebahagian teras DNA kita.

 • Untuk mencapai matlamat ini, kami mengadakan sesi perkongsian ilmu secara berkala bagi meningkatkan kesedaran di kalangan kakitangan kami tentang kepentingan ESG dalam operasi perniagaan. Melalui sesi ini, kami memastikan mereka memahami sepenuhnya kepentingan kelestarian dan boleh menyampaikannya secara berkesan kepada pelanggan kami. Kami mahu ESG menjadi cara hidup semua orang di SME Bank.
 • Untuk terus memupuk minda yang lestari, kami telah membangunkan siri pembelajaran dalaman ESG/Sustainability yang berskala kecil. Siri ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip ESG dan amalan kelestarian kepada kakitangan kami. Melengkapkan mereka dengan pengetahuan yang diperlukan, kami memperkasakan kakitangan kami untuk menjadi juara kelestarian dalam dan luar dari organisasi kami.
 • Sebagai sebahagian daripada komitmen kami untuk sesi libat urus yang berterusan, kami telah melancarkan kuiz bulanan, latihan, siri webinar, kempen dan peraduan yang berkaitan dengan kelestarian. Inisiatif ini bukan sahaja untuk meningkatkan pemahaman pekerja kami tetapi ianya juga adalah untuk mewujudkan rasa keterujaan dan pemilikan dalam menerima amalan kelestarian.
 • Slogan kelestarian kami, "Think Sustainably, Act Responsibly," muncul daripada pertandingan yang dianjurkan di kalangan kakitangan. Slogan ini merangkumi visi kami untuk memupuk minda yang mampan di seluruh bank. Ia berfungsi sebagai peringatan berterusan bahawa setiap tindakan yang kita ambil mempunyai kesan dan kita harus membuat pilihan yang bertanggungjawab selaras dengan prinsip kelestarian.
 • Selain sesi libat urus dalaman, kami turut menganjurkan aktiviti dan program yang memberi kesan yang melibatkan kakitangan kami. Kami meraikan sambutan antarabangsa yang penting seperti Hari Wanita Antarabangsa, “Earth Hour”, Hari Kitar Semula Antarabangsa, Hari Kelestarian Sedunia dan Hari Budi Sedunia. Inisiatif ini membantu bagi meningkatkan kesedaran dan menggalakkan kakitangan kami untuk mengambil bahagian secara aktif dalam mempromosikan kelestarian.
 • Kami juga turut terlibat dalam aktiviti penting luar yang menyumbang kepada pemuliharaan alam sekitar. Sebagai contoh, kami menganjurkan acara seperti kempen derma darah sempena Hari Derma Darah Sedunia dan menyertai penanaman bakau di Hutan Simpan Balik Pulau, Pulau Pinang. Aktiviti ini bukan sahaja menyokong inisiatif Kerajaan tetapi juga turut mempamerkan komitmen kami terhadap kelestarian alam sekitar.

Di SME Bank, kami amat percaya bahawa tindakan adalah lebih penting daripada apa yang diucapkan. Itulah sebabnya kami menganjurkan pelbagai aktiviti dan program yang memberi kesan untuk mencipta kesan positif yang berkekalan kepada kakitangan, pelanggan dan komuniti kami. Dengan memupuk budaya ESG dan melibatkan diri dalam inisiatif kelestarian yang bermakna, kami komited untuk memacu perubahan positif dan membuat perubahan dalam perjalanan bersama kami ke arah masa depan yang lebih lestari.

Penyelarasan dengan Matlamat Pembangunan Lestari (SDGs) PBB

Baru-baru ini kami telah menubuhkan Rangka Kerja Matlamat Pembangunan Mampan (SDG), yang berfungsi sebagai rangka kerja panduan untuk kelestarian kami. Rangka kerja komprehensif ini menyelaraskan visi, misi, matlamat, strategi dan tadbir urus kami dengan SDG PBB. Melalui penilaian materialiti yang melibatkan pihak berkepentingan utama seperti pelanggan, pekerja, NGO dan agensi kerajaan, kami telah mengenal pasti bidang risiko kritikal yang diuruskan dan kurangkan secara strategik.

3
   
Fasa Tiga: Mempromosikan Penggunaan ESG ke dalam operasi perniagaan pelanggan

Untuk fasa seterusnya, kami memberi tumpuan kepada penggalakan penggunaan ESG di kalangan PKS. Kami berhasrat untuk menyokong dalam mengguna pakai model perniagaan rendah karbon dan amalan kelestarian.

 • Melalui Center for Entrepreneur Development and Research Sdn. Bhd. (CEDAR), kami menyediakan panduan untuk mengubah suai atau menyemak model perniagaan mereka. Program Pecutan Kelestarian menawarkan latihan tentang ESG, pengukuran dan pelaporan karbon, pelabelan hijau, perolehan hijau dan khidmat nasihat.
 • Selain itu, kami menyokong perusahaan sosial melalui program pembangunan perusahaan sosial kami. Program-program ini menyediakan modul pembinaan kapasiti dan kemudahan pembiayaan untuk membantu perusahaan sosial mencapai impak positif dan kekal lestari.

Kami juga menyertai program iTEKAD BNM, yang menyokong usahawan mikro berpendapatan rendah dan sejajar dengan Matlamat Pembangunan Mampan untuk membasmi kemiskinan. Program iTEKAD ISHRAF dan Penjana Komuniti kami, dengan kerjasama CEDAR, memperkasakan usahawan mikro, ibu tunggal, dan usahawan Asnaf. Kami menyediakan bimbingan, bimbingan, dan modal awal untuk meningkatkan perniagaan mereka.

Rangka Kerja Sukuk Kelestarian (SSF)

SME Bank telah membangunkan Rangka Kerja Sukuk Kelestarian (SSF) yang mematuhi standard antarabangsa yang ditetapkan oleh Persatuan Pasaran Modal Antarabangsa (ICMA), Forum Pasaran Modal ASEAN (AMCF), dan Rangka Kerja Sukuk Pelaburan Mampan dan Bertanggungjawab (SRI) yang diperkenalkan oleh Suruhanjaya Sekuriti.

Dapatkan maklumat lanjut mengenai Rangka Kerja Sukuk Kelestarian SME Bank dan perkembangan terkini berkaitan dengan penggunaan dan impaknya.

Rangka Kerja Sukuk Kelestarian SME Bank (SSF)
Laporan Penilai / Pemeriksa Luar Rangka Kerja Sukuk Kelestarian (MARC)
Laporan Kemajuan Sukuk Kelestarian SME Bank 2022
Laporan Kemajuan Sukuk Kelestarian SME Bank 2023

Pengiktirafan dan Anugerah

Kami berbangga diiktiraf atas usaha kami dalam kewangan yang mampan. Pengiktirafan ini mengukuhkan komitmen kami terhadap kecemerlangan dan kelestarian.

"Best ASEAN Green SRI Sukuk" & “Best SRI Sukuk” from Alpha South East Asia.

"Best Sustainability Sukuk for 2021" from The Asset Triple A.

"SRI & ESG Deal of the Year Awards" from Islamic Finance News.

Best Sustainability Sukuk-SMEs under the Islamic Finance Awards 2023” from The Asset Triple A.

Sertai dalam Perjalanan Kami

Kesimpulannya, amalan kelestarian adalah penting bagi PKS dalam membentuk masa hadapan yang lebih baik. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan mempunyai potensi untuk mencipta kesan yang ketara. Di SME Bank, kami berdedikasi untuk berkongsi perjalanan kelestarian kami dan menyediakan panduan untuk memperkasakan PKS. Dengan berbuat demikian, kami bukan sahaja menawarkan mereka kelebihan daya saing tetapi juga memberi inspirasi kepada penggunaan ESG di seluruh ekosistem dan rantaian bekalan.

Kekal berhubung untuk mendapatkan informasi terkini tentang perjalanan kelestarian kami. Kami menjemput anda untuk menyertai kami dalam perjalanan transformatif ini ke arah mencapai Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Bersama-sama, mari kita memacu perubahan positif dan menyumbang kepada masa hadapan yang lebih mampan dan inklusif untuk semua.