+603 2603 7700
EN BM

Kredit Pusingan-i

Sebuah kemudahan pembiayaan jangka pendek berlandaskan Syariah kepada syarikat untuk keperluan modal kerja dan/atau bagi tujuan pesanan pembelian (pra) dan pembiayaan invois (pasca).


Konsep Syariah

  • Berdasarkan prinsip Syariah Komoditi Murabahah melalui Tawarruq.


Ciri-Ciri & Manfaat

  • Fleksibiliti pengeluaran berganda

  • Kadar keuntungan tetap untuk setiap pengeluaran

  • Fasiliti ini tertakluk kepada semakan tahunan dengan tempoh penggunaan sehingga 180 hari atau tempoh tertentu yang dipersetujui oleh pihak Bank.

  • Fleksibiliti untuk perlanjutan


Skim Bayaran

  • Pembayaran sekaligus ke atas prinsipal dan keuntungan pada tempoh matang.


Maklumat Lembaran Produk