+603 2603 7700
EN BM

Semakan Semula Kadar Pembiayaan Asas (KPA)


Berkuat kuasa 1 June 2023, Kadar Pembiayaan Asas (KPA) SME Bank akan disemak semula seperti berikut :

Kadar Pembiayaan Asas (KPA) Sebelum Semakan Selepas Semakan
6.85% 7.00%

Sila hubungi Pusat Panggilan Pelanggan kami di 03-2603 7700 atau e-mel ke [email protected] untuk pertanyaan atau bantuan.