+603 2603 7700
EN BM

Kafalah Jaminan Bank-i (Kafalah BG-i)

Ia adalah jaminan yang dikeluarkan oleh Bank kepada Benefisiari (pemberi kontrak/pihak ketiga) di mana Bank memberi jaminan untuk membayar kepada Benefisiari jumlah yang dipersetujui jika Pelanggan ingkar dalam memenuhi tanggungjawab dengan Benefisiari.


Konsep Shariah

  • Konsep Syariah yang digunakan untuk produk ini adalah Kafalah. Kafalah merujuk kepada kontrak di mana Bank memberi jaminan kepada pelanggan dalam menanggung liabiliti tertentu pelanggan. Bank akan mengenakan ujrah (fi) dalam menyediakan kemudahan Kafalah.


Maklumat Lembaran Produk