+603 2603 7700
EN BM

Aliran Tunai-i

Sebuah kemudahan pembiayaan jangka pendek berlandaskan Syariah untuk membiayai keperluan modal kerja secara pusingan tanpa akaun semasa.


Konsep Syariah

  • Berdasarkan prinsip Syariah Komoditi Murabahah melalui Tawarruq.


Ciri-Ciri & Manfaat

  • Fleksibiliti pengeluaran berganda

  • Tempoh pembiayaan sehingga 5 tahun


Skim Bayaran

  • Pembayaran keuntungan secara bulanan dan prisipal perlu dibayar apabila matang.


Maklumat Lembaran Produk