+603 2603 7700
EN BM

TAKAFUL BERTEMPOH PEMBIAYAAN PERNIAGAAN


Pengenalan

Takaful Bertempoh Pembiayaan Perniagaan direka untuk menampung baki pembiayaan anda sekiranya berlaku kematian atau Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (TPD) disebabkan oleh sebarang sebab.

Ciri dan Manfaat

 • Perlindungan sepanjang tempoh pembiayaan anda
 • Perlindungan dijamin tidak kira anda berada, 24 jam sehari
 • Had bukan perubatan yang tinggi sehingga RM1,000,000
 • Sekiranya berlaku kematian atau hilang upaya, jumlah yang dilindungi menyelesaikan pembiayaan tertunggak.

Pelan Perlindungan

 1. Pelan Takaful Bertempoh Asas

  Pelan caruman tunggal yang menyediakan perlindungan takaful dengan jumlah amaun dilindungi tanpa nilai tunai yang lebih tinggi apabila matang

 2. Pelan Takaful Bertempoh Berkurangan

  Meliputi pembiayaan yang tertunggak, semasa menjalankan perniagaan sekiranya perkara yang tidak dijangka berlaku.

Soalan Lazim

 1. Adakah saya layak untuk Pelan Takaful Bertempoh?

  Perlindungan ini tersedia untuk individu berumur 18 tahun hingga 65 tahun (umur hari lahir berikutnya) sahaja.

 2. Bolehkah saya membatalkan Sijil saya?

  Anda dan/atau peserta boleh membatalkan Sijil selepas tempoh bertenang lima belas (15) hari (juga dikenali sebagai "tempoh percubaan percuma"), peserta berhak menerima nilai serahan tunai (jika ada). Pembatalan Sijil akan tertakluk kepada kelulusan Pemilik Sijil.

 3. Berapakah caruman yang perlu saya bayar?

  Jumlah sumbangan yang perlu anda bayar dan terma dan syarat yang berkaitan dengan Sijil anda mungkin berbeza-beza bergantung kepada keperluan pengunderaitan oleh pengendali takaful.

"Hubungi kami untuk maklumat lanjut"

Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi Pusat Khidmat Pelanggan di talian 03-2603 7700