SDI2020

Adakah anda masih lagi berurusan dan beroperasi secara manual?. Selaras dengan Belanjawan 2020, Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) kini menawarkan geran kepada Perusahaan Kecil & Sederhana (PKS) sebagai peluang untuk mendigitalisasikan perniagaan anda!

Ciri-Ciri Geran
 • Amaun Geran sebanyak 50% atau maksimum RM 5,000 dari jumlah invois.
 • Tawaran menarik untuk produk operasi digital dari senarai panel yang disenaraikan oleh MDEC.
 • Skop pendigitalan yang luas:-
  • Sistem Electronic Point of Sale (e-POS)
  • Sistem Penggajian Sumber Manusia (HR)
  • Pemasaran Digital / Jualan
  • Perolehan
  • Perakaunan & Cukai
  • Kerja Jarak Jauh (Remote Working)
  • e-Dagang
Kelayakan
 • Syarikat dimiliki oleh sekurang-kurangnya 60% warganegara Malaysia;
 • Syarikat berdaftar di bawah Akta yang relevan di Malaysia;
 • Syarikat telah beroperasi sekurang-kurangnya satu (1) tahun;
 • Bagi Syarikat yang baru beroperasi selama satu (1) tahun, Syarikat perlu mempunyai jumlah jualan tahunan minima sebanyak RM100,000.00 untuk tahun tersebut;
 • Bagi Syarikat yang telah beroperasi melebihi dua (2) tahun, Syarikat perlu mempunyai jumlah jualan tahunan minima sebanyak RM50,000.00 untuk dua (2) tahun terkini secara berturut-turut.
Dokumen yang Diperlukan
 • Borang permohonan Insiatif Pendigitalan PKS yang telah dilengkapkan
 • Salinan kad pengenalan atau pasport Pemilik Tunggal / Pengarah / Rakan Kongsi, yang mana berkenaan.
 • Salinan lesen pendaftaran syarikat (SSM/Borang A/B, Borang 24 & 49 dan M&A atau lain-lain borang seumpamanya di bawah Akta Syarikat 2016).
 • Penyata kewangan beraudit untuk tahun terkini dan akaun pengurusan kewangan terkini (jika diperlukan) atau sebarang bukti perolehan jualan (jika diperlukan)
 • Penyata bank syarikat untuk dua (2) bulan terkini.
 • Profil Syarikat (jika ada)
 • Invois/resit Pembayaran dan perjanjian perkhidmatan (Service Provider) daripada pembekal perkhidmatan pendigitalan yang disenaraikan oleh MDEC.
Cara Memohon
 • Syarikat hendaklah berhubung dan melantik salah satu atau lebih panel Pembekal Perkhidmatan untuk melaksanakan mana – mana Perkhidmatan Pendigitalan (maksimum 3 panel)
 • Syarikat hendaklah melengkapkan dan mengemukakan borang permohonan berserta dengan dokumen sokongan yang diperlukan kepada mana – mana cawangan Bank.
 • Setelah permohonan diluluskan, Syarikat perlu membayar jumlah perbezaan bagi keseluruhan invois selepas ditolak amaun subsidi yang diberikan di bawah Inisiatif dan mengemukakan bukti pembayaran kepada mana-mana cawangan Bank.
 • Setelah bukti pembayaran dikemukakan, bergantung kepada keseluruhan jumlah invois, pihak Bank akan membuat pembayaran terus sebanyak 50% daripada keseluruhan jumlah invois atau sehingga RM5,000.00 kepada Pembekal Perkhidmatan secara penuh atau secara berperingkat mengikut budi bicara Bank.

TAWARAN KAMI

MySMEBina

MySMEBina

MySMEBina is a financing programme for construction and infrastructure projects awarded by Federal Government, State Government, Government Link Companies (GLCs) and its subsidiaries.
Read More

MySMEBekal

MySMEBekal

MySMEBekal is a complete short term financing programme to supply or maintain the contract awarded by Federal Government, State Government, Government Agencies, Government Link Companies (GLC) and its subsidiaries.
Read More
Supplementary Renewed Facility <br />(i-SURF)

Supplementary Renewed Facility
(i-SURF)

i-SURF is an automatic additional financing of working capital for SME Bank’s existing customers who have collateral of property and / or Sijil Pelaburan Am Mudharabah/ Fixed Deposit charged/ pledged to the bank and have shown good repayment records.
Read More
i-Pembiayaan Premis Perniagaan

i-Pembiayaan Premis Perniagaan

With i-3P, you can purchase or refinance business premises and at the same time secure working capital for your business growth.
Read More