KUALA LUMPUR: SME Bank hari ini melancarkan Skim Pembiayaan Lestari Bumi dengan peruntukan keseluruhan RM300 juta bagi membantu dan membangunkan usahawan mikro dan kecil meningkatkan kapasiti pengeluaran, meluaskan akses pasaran dan menjadikan perniagaan mereka lebih mampan dan berdaya saing.

Read more...

Source: Berita Harian Online, 7 April 2021