SME Bank

Pusat Mediasi COVID-19 (PMC-19) ditubuhkan oleh Kerajaan bagi membantu orang awam dalam menyelesaikan pertikaian yang berbangkit daripada ketidakupayaan untuk melaksanakan apa-apa obligasi kontraktual yang timbul daripada mana-mana kategori kontrak dalam Jadual [Seksyen 7] Akta Langkah-Langkah Sementara Bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (COVID-19) 2020 [Akta 829] yang disebabkan oleh langkah-langkah yang ditetapkan, dibuat atau diambil di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 [Akta 342] untuk mengawal atau mencegah merebaknya COVID-19.

Untuk maklumat lanjut sila layari laman web http://www.pmc19.gov.my atau lawati Facebook Rasmi Pusat Mediasi COVID-19 (PMC-19).

Apa itu Mediasi?

mediasi 2021

Kelayakan Memohon Mediasi

kelayakan mohon 2021

Manfaat mediasi PMC-19

manfaat 2021