SME Bank

Suara Rakyat, nadi Negara!

Kami ingin menjemput anda untuk menyertai Kaji Selidik Bajet 2022 Kementerian Kewangan Malaysia. Kaji selidik ini akan tamat pada 17 Jun 2022.

Kaji selidik ini bertujuan untuk menerima maklum balas dan cadangan penambahbaikan mengenai bantuan-bantuan di bawah Bajet 2022.

Kami amat mengalu-alukan maklum balas anda!

Sila klik yang berikut untuk menjawab kaji selidik ini.

Rakyat
        
Perniagaan