+603 2603 7700
EN BM

Dana Kemampanan PMKS Bumiputera

Dana Kemampanan PMKS Bumiputera adalah sebahagian daripada inisiatif Kerajaan di bawah Belanjawan 2021 untuk membantu usahawan Bumiputera dalam kategori mikro dan kecil untuk meningkatkan perniagaan mereka ke tahap yang lebih tinggi samada dari segi kapasiti pengeluaran, penembusan pasaran serta daya saing dan sebagai bantuan untuk memulakan semula perniagaan semasa pelbagai fasa Pelan Pemulihan Negara (PPN).


Tujuan

 • Pemilikan Aset
 • Modal Kerja

Kelayakan

 • Perusahaan bertaraf mikro dan kecil seperti yang didefinisikan oleh Majlis Pembangunan Usahawan dan PKS Kebangsaan.
 • Berdaftar dengan SSM, atau pihak berkuasa/pejabat daerah (untuk Sabah dan Sarawak), atau badan berkanun untuk perkhidmatan profesional.
 • Sekurang-kurangnya 51% pegangan saham, ahli lembaga pengarah dan pengurusan kanan dipegang oleh Bumiputera.
 • Perniagaan patuh Syariah.
 • Sekurang-kurangnya telah beroperasi selama 2 tahun.

Fasiliti Pembiayaan

 • Pembiayaan Komoditi Murabahah Berjangka-i (CMTF-i)
 • Pembiayaan Ijarah Thummal Bai' (ITB)
 • Aliran Tunai-i

Had Pembiayaan

 • Daripada RM100,000 sehingga RM750,000.

Tempoh Pembiayaan

 • Sehingga 7 tahun

Kadar Keuntungan

 • 5.0 % setahun

Margin Pembiayaan

 • Sehingga 80% untuk pemerolehan asset.
 • Sehingga 100% untuk modal kerja

Cagaran

 • Jaminan peribadi / jaminan bersama dan berasingan / jaminan korporat.
 • Jaminan lain yang diterima oleh pihak Bank. 

Takaful

 • Perlindungan takaful / insurans adalah wajib jika aset yang diberi sebagai cagaran kepada pembiayaan tersebut (jika ada). Anda diberi pilihan untuk memilih perkhidmatan yang diberi oleh operator Takaful panel kami atau  operator Takaful yang bukan panel.

Maklumat Lembaran Produk

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di talian 03-2603 7700 atau emel kepada

Skim Pembiayaan Perusahaan Sosial

Bantuan kewangan khusus kepada Perusahaan Sosial Asas dan Perusahaan Sosial Diakreditasi bagi membiayai pemerolehan aset dan/atau keperluan modal kerja.

Pembiayaan Dana Usahawan Muda 2.0 (YEF 2.0)

Membantu & menyokong usahawan muda mengembangkan perniagaan mereka ke tahap yang lebih tinggi & kekal berdaya maju pasca COVID-19 atau bagi memulakan perniagaan baharu di bawah inisiatif Umbrella, SME Bank.

Pembiayaan Dana Promosi IBS 2.0 (IBS 2.0)

IBS-thumbnail

Bantuan pembiayaan untuk menyokong kontraktor sehingga G7, pengeluar dan pemasang IBS yang layak dan telah dianugerahkan projek IBS yang diperakui atau memiliki pensijilan IBS daripada CIDB.