FAQEPCSubBanner

Siapakah yang layak untuk memohonnya?. 
 • Semua penyewa di Kompleks Premis Usahawan SME Bank di seluruh negara yang terkesan dengan penularan wabak Covid-19.
Apakah bentuk bantuan yang diberikan?
 • Penangguhan sementara bayaran sewa bulanan selama enam (6) bulan bermula pada 1 April 2020;
 • Penjadualan semula bayaran sewa tertunggak bagi para penyewa yang mempunyai bayaran RM10,000.00 ke bawah berdasarkan kes-kes tertentu sahaja.
Apakah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan penangguhan sementara ini?
 • Surat permohonan rasmi daripada pelanggan berserta dokumen berkaitan untuk dibuat penilaian seperti pembatalan kontrak atau pesanan kerja, penyata kewangan dan lain-lain.
Bagaimanakah para penyewa di Kompleks Premis Usahawan SME Bank boleh mendapatkan maklumat lanjut berkenaan penangguhan sementara ini?
 • Para penyewa boleh berhubung terus dengan pegawai-pegawai berikut:
  • Encik Azrin Saharom – Tel: 03-2615 3920
  • Encik Mohamad Zaidi Jusoh – Tel: 03-2615 2883
  • Encik Yusli Abdul Rafat – Tel: 03-2615 3023
  • Encik Mohd Fais Fisol – Tel: 03-2615 3853

TAWARAN KAMI

MySMEBina

MySMEBina

MySMEBina is a financing programme for construction and infrastructure projects awarded by Federal Government, State Government, Government Link Companies (GLCs) and its subsidiaries.
Read More

MySMEBekal

MySMEBekal

MySMEBekal is a complete short term financing programme to supply or maintain the contract awarded by Federal Government, State Government, Government Agencies, Government Link Companies (GLC) and its subsidiaries.
Read More
Supplementary Renewed Facility <br />(i-SURF)

Supplementary Renewed Facility
(i-SURF)

i-SURF is an automatic additional financing of working capital for SME Bank’s existing customers who have collateral of property and / or Sijil Pelaburan Am Mudharabah/ Fixed Deposit charged/ pledged to the bank and have shown good repayment records.
Read More
i-Pembiayaan Premis Perniagaan

i-Pembiayaan Premis Perniagaan

With i-3P, you can purchase or refinance business premises and at the same time secure working capital for your business growth.
Read More