SFP

Subordinated Financing Programme (SFP) adalah sebuah program kerjasama dengan TERAJU untuk memberi pembiayaan kepada syarikat-syarikat Bumiputera untuk membiayai kos projek atau loji/perkakasan.

Tujuan
 • Untuk pembiayaan loji, perkakasan & peralatan.
Kelayakan
 • Pegangan saham oleh Bumiputera di dalam syarikat adalah sekurang-kurangnya 51%.
 • Ketua Pegawai Eksekutif/Pengarah Urusan atau pengurusan kanan adalah Bumiputera.
 • Nilai pelaburan syarikat di dalam projek hendaklah 5% atau lebih daripada jumlah pembiayaan yang dipohon
Konsep Pembiayaan
 • Pembiayaan Berjangka-i Komoditi Murabahah (CMTF-i)
Had Pembiayaan
 • Pembiayaan Utama: Up to Single Customer Limit
 • Pembiayaan Subordinat: Sehingga RM3.0 juta
Kadar Pembiayaan
 • Pembiayaan Utama : Dari KPA + 0.0 setahun sehingga KPA + 2.5% setahun
 • Pembiayaan Subordinat: 2.0% setahun.

 

Margin Pembiayaan
 • Pembiayaan Utama: Sehingga 65% daripada kos pembelian atau projek.
 • Pembiayaan Subordinat: Sehingga 30% atau RM3 juta daripada kos pembelian atau projek.
Tempoh Pembiayaan
 • Pembiayaan Utama: Sehingga 10 tahun
 • Pembiayaan Subordinat: Sehingga 3 tahun*

*Nota : Bermula setelah Pembiayaan Utama diselesaikan

Cagaran
 • Pembiayaan Utama: Caj ke atas asset yang dibiayai
 • Pembiayaan Subordinat: Caj seterusnya kepada asset yang hendak dibiayai.
 • Jaminan peribadi / Jaminan bersesama dan berasingan / Jaminan Korporat.
Takaful
 • Perlindungan takaful / insurans adalah wajib jika aset yang diberi sebagai cagaran kepada pembiayaan tersebut (jika ada). Anda diberi pilihan untuk memilih perkhidmatan yang diberi oleh operator Takaful panel kami atau operator Takaful yang bukan panel.
Fi & Cas

Klik sini untuk Fi & Cas

Lembaran Pendedahan Produk

Applying for business financing is now easier with MySMEBank online application

APPLY NOW