i surf banner

BAP ialah program pembiayaan kerjasama dengan SME Corp yang bertujuan memberi pembiayaan kepada PKS untuk mengukuhkan perniagaan, membina kapasiti dan keupayaan serta memudahkan akses kepada pembiayaan.

Tujuan
 • Aset Tetap
 • Modal Kerja
Kelayakan
 • Pemohon mestilah syarikat / firma berstatus Perusahaan Kecil & Sederhana (PKS)
 • Syarikat / Perniagaan yang mendapat penarafan SCORE 2 atau lebih tinggi.
 • Syarikat milik warganegara Malaysia dan mempunyai sekurang-kurangnya 60% pegangan sepanjang tempoh pembiayaan.
 • Pengendali perniagaan sepenuh masa.
 • Syarikat / Perniagaan yang telah beroperasi sekurang-kurangnya 6 bulan.
Fasiliti Pembiayaan
 • Pembiayaan Berjangka-i Komoditi Murabahah (CMTF-i)
 • Kredit Pusingan-i (RC-i)
 • Aliran Tunai-i (CL-i)
 • Pembiayaan Ijarah Thummal Bai’ (ITB)
Had Pembiayaan
 • Minimum : RM50,000
 • Maksimum : RM1,000,000
Kadar Pembiayaan
 • 4.0% setahun
Margin Pembiayaan
 • Aset Tetap: Sehingga 90%
 • Modal Kerja: Sehingga 90%
Tempoh Pembiayaan
 • Aset Tetap: Sehingga 10 tahun, termasuk 24 bulan tempoh pernafasan.
 • Modal Kerja: Sehingga 7 tahun, termasuk 12 bulan tempoh pernafasan.
Cagaran
 • Aset tetap yang dibiayai.
 • Minimum 10% cagaran tunai untuk pembiayaan modal kerja.
 • Jaminan bersesama dan berasingan oleh Ahli Lembaga Pengarah dan Pemegang Saham.
Takaful
 • Perlindungan takaful / insurans adalah wajib jika aset yang diberi sebagai cagaran kepada pembiayaan tersebut (jika ada). Anda diberi pilihan untuk memilih perkhidmatan yang diberi oleh operator Takaful panel kami atau  operator Takaful yang bukan panel.
Fi & Caj

Klik sini untuk Fi & Caj

Maklumat Lembaran Produk

Applying for business financing is now easier with MySMEBank online application

APPLY NOW
HUBUNGI KAMI
Hubungi Kami:
Menara SME Bank,
Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur

Tel: +603 2603 7700