SME Bank

Modal [email protected] adalah program pembiayaan yang ditawarkan kepada usahawan PKS dengan kerjasama SME Bank dan SME Corp. Dibangunkan secara eksklusif untuk pembiayaan modal kerja tetap sahaja, usahawan mempunyai akses pembiayaan sehingga RM500,000. Modal [email protected] ditawarkan sehingga 31 Disember 2022 atau sehingga dana digunakan sepenuhnya.

Tujuan
 • Modal kerja tetap untuk menampung kos overhed selama 6 bulan.
Kelayakan
 • PKS seperti yang didefinisikan oleh Majlis Pembangunan Usahawan dan PKS Kebangsaan.
 • Pemilikan syarikat sekurang-kurangnya 60%  oleh wargenegara Malaysia.
 • Pemilikan bagi perusahaan besar tidak melebihi 20%.
 • Berdaftar dengan SSM, atau pihak berkuasa/pejabat daerah (untuk Sabah dan Sarawak), atau badan berkanun untuk perkhidmatan professional.
 • Pengendali perniagaan sepenuh masa.
 • Syarikat telah beroperasi sekurang-kurangnya selama 6 bulan.
 • Penilaian SCORE hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 6 bulan selepas pembiayaan diluluskan.
Konsep Pembiayaan
 • Pembiayaan Berjangka-i Komoditi Murabahah (CMTF-i)
Had Pembiayaan
 • Minimum : RM50,000
 • Maksimum : RM500,000
Kadar Pembiayaan
 • 4% setahun
Margin Pembiayaan
 • Sehingga 100%
Tempoh Pembiayaan
 • Sehingga 7 tahun, termasuk tempoh pernafasan / moratorium sehingga 12 bulan
Cagaran
 • Minimum 5% cagaran tunai ditolak dari jumlah pembiayaan yang diluluskan sebelum penggunaan kemudahan pembiayaan.

 • Lain-lain cagaran yang boleh diterima oleh Bank.
Takaful
 • Tidak berkenaan
Fi & Caj

Klik sini untuk Fi & Caj

Maklumat Lembaran Produk