SME Bank

Pengenalan

SMEB Asset Management Sdn Bhd (SAM) adalah 100% anak syarikat SME Bank.

Objektif

SAM ditubuhkan sebagai sebuah syarikat pengurusan asset yang menjalankan perniagaan :

  • Pengurusan dan pemilikan portfolio pembiayaan daripada industry kewangan dan memulihkan semula portfolio yang diambil.
  • Menawarkan perkhidmatan kutipan hutang untuk pembiayaan / kewangan tertunggak
  • Khidmat nasihat, konsultansi dan latihan mengenai asset bermasalah, pembiayaan / kewangan dan kutipan hutang.
  • Pemilikan asset & perniagaan untuk tujuan pelaburan.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami di 03-26152126 / 03-26167456

Applying for business financing is now easier with MySMEBank online application

APPLY NOW
HUBUNGI KAMI
Hubungi Kami:
Menara SME Bank,
Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur

Tel: +603 2603 7700