previous arrow
next arrow
Slider

MICRO ICONMikro

Pembuatan - Jualan Tahunan < RM300,000 ATAU Pekerja < 5

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM300,000 ATAU Pekerja < 5

SMALL ICONKecil

Pembuatan - Jualan Tahunan RM300,000 < RM15 juta ATAU Pekerja Dari 5 hingga < 75

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM300,000 < RM3 juta ATAU Pekerja Dari 5 hingga < 30

MEDIUM ICONSederhana

Pembuatan - Jualan Tahunan RM15 juta ≤ RM50 juta ATAU Pekerja Dari 75 hingga < 200

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM3 juta ≤ RM20 juta ATAU Pekerja Dari 30 hingga < 75

Acara Akan Datang

Tiada acara buat masa ini. 

Ia adalah jaminan yang dikeluarkan oleh Bank kepada Benefisiari (pemberi kontrak/pihak ketiga) di mana Bank memberi jaminan untuk membayar kepada Benefisiari jumlah yang dipersetujui jika Pelanggan ingkar dalam memenuhi tanggungjawab dengan Benefisiari.

Konsep Shariah

Konsep Syariah yang digunakan untuk produk ini adalah Kafalah. Kafalah merujuk kepada kontrak di mana Bank memberi jaminan kepada pelanggan dalam menanggung liabiliti tertentu pelanggan. Bank akan mengenakan ujrah (fi) dalam menyediakan kemudahan Kafalah.

Lembaran Maklumat Produk

Adhoc Bank Guarantee

Applying for business financing is now easier with MySMEBank online application

APPLY NOW
custom_html
HUBUNGI KAMI
Hubungi Kami:
Menara SME Bank,
Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur

Tel: +603 2603 7700