previous arrow
next arrow
Slider

MICRO ICONMikro

Pembuatan - Jualan Tahunan < RM300,000 ATAU Pekerja < 5

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM300,000 ATAU Pekerja < 5

SMALL ICONKecil

Pembuatan - Jualan Tahunan RM300,000 < RM15 juta ATAU Pekerja Dari 5 hingga < 75

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM300,000 < RM3 juta ATAU Pekerja Dari 5 hingga < 30

MEDIUM ICONSederhana

Pembuatan - Jualan Tahunan RM15 juta ≤ RM50 juta ATAU Pekerja Dari 75 hingga < 200

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM3 juta ≤ RM20 juta ATAU Pekerja Dari 30 hingga < 75

i-SURF ialah pembiayaan modal kerja tambahan secara automatik untuk pelanggan SME Bank yang mencagarkan hartanah atau Sijil Pelaburan Am Mudharabah / Simpanan Tetap kepada Bank dan mempunyai rekod bayaran balik yang baik.

Kelebihan

 • Pra kelulusan diberikan kepada pelanggan terpilih (tertakluk kepada amaun pembiayaan dan pihak berkuasa melulus)
 • Amaun pembiayaan sehingga RM3.0 juta
 • Kadar keuntungan yang berdaya saing
 • Tanpa yuran pemprosesan
 • Tanpa cagaran tambahan

 

Tujuan Pembiayaan

 • Untuk membiayai modal kerja (termasuk yuran guaman, yuran setem dan kos pendaftaran dokumen)

Produk

 • ​Commodity Murabahah Term Financing-i (CMTF-i)​

Kelayakan

 1. Pelanggan sedia ada SME Bank
 2. Telah menjelaskan sekurang-kurangnya 30% pembiayaan berjadual sedia ada.
 3. Rekod bayaran balik syarikat/firma untuk tempoh 12 bulan terakhir tidak melebihi satu (1) bulan tunggakan
 4. Masih kekal di bawah status Perusahaan Kecil & Sederhana (PKS)
 5. Mempunyai cagaran sedia ada dalam bentuk hartanah dan/atau Sijil Pelaburan Am Mudharabah/ Sijil Simpanan Tetap
 6. Tiada rekod penjadualan / penstrukturan semula sepanjang tempoh pembiayaan
 7. Syarikat / firma adalah dalam keadaan mampu bayar

Kemudahan

 • Commodity Murabahah Tem Financing-i (CMTF-i) untuk keperluan modal kerja.

Had Pembiayaan

 • Jumlah kelulusan asal TOLAK baki pembiayaan sedia ada dan amaun yang belum dibuat pengeluaran; atau maksimum RM3.0 juta, yang mana lebih rendah

Muat Turun Supplementary Renewed Facility (i-SURF)

Brosur Supplementary Renewed Facility (i-SURF)
 PDS icon 01

Lembaran Maklumat Produk

 

Applying for business financing is now easier with MySMEBank online application

APPLY NOW
custom_html
HUBUNGI KAMI
Hubungi Kami:
Menara SME Bank,
Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur

Tel: +603 2603 7700