previous arrow
next arrow
Slider

MICRO ICONMikro

Pembuatan - Jualan Tahunan < RM300,000 ATAU Pekerja < 5

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM300,000 ATAU Pekerja < 5

SMALL ICONKecil

Pembuatan - Jualan Tahunan RM300,000 < RM15 juta ATAU Pekerja Dari 5 hingga < 75

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM300,000 < RM3 juta ATAU Pekerja Dari 5 hingga < 30

MEDIUM ICONSederhana

Pembuatan - Jualan Tahunan RM15 juta ≤ RM50 juta ATAU Pekerja Dari 75 hingga < 200

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM3 juta ≤ RM20 juta ATAU Pekerja Dari 30 hingga < 75

Acara Akan Datang

Tiada acara buat masa ini. 

Usahasama dengan TERAJU dalam menyediakan dana khusus untuk syarikat-syarikat Bumiputera dalam kategori Perusahaan Kecil & Sederhana (PKS) di bawah program TERAS dan bukan TERAS.

Konsep Pembiayaan

 • Commodity Murabahah (Tawarruq)
 • Ijarah Thumma Bai’

Tujuan & Marjin Pembiayaan

 • Pembelian asset (peralatan, mesin, banggunan kilang / premis perniagaan) untuk perkembangan perniagaan.
 • Modal kerja untuk perkembangan perniagaaan

Had Pembiayaan

Pembelian Aset  RM20.0 juta/pelanggan
Modal Kerja RM10.0 juta/pelanggan

Tempoh Pembiayaan

 • Mesin & Peralatan – Sehingga 7 tahun, termasuk 2 tahun tempoh pernafasan.
 • Bangunan Kilang / Premis Perniagaan – Sehingga 30 tahun, termasuk 3 tahun tempoh pernafasan.
 • Modal Kerja – Sehingga 10 tahun termasuk 6 bulan tempoh pernafasan

Kadar Keuntungan

 • BFR +0.5% sehingga  +0.75 setahun

Kelayakan

 1. Syarikat Bukan TERAS : Sektor perniagaan adalah di bawah sektor RMK11 dan TPP
 2. Minimum mendapat 3 bintang (‘SCORE rating’) oleh SME Corp
 3. Bukan subsidiari GLC/MNC
 4. Minimum 60% ekuiti Bumiputera
 5. Pengarah Urusan mestilah Bumiputera
 6. Pihak pengurusan majoritinya Bumiputera
 7. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia

Untuk maklumat lanjut, sila kunjungi Pusat Enterpris SME Bank yang berdekatan dengan anda.

Rangkaian Cawangan Kami

Muat Turun Skim Pembiayaan TERAS

Brosur Skim Pembiayaan TERAS

 

Applying for business financing is now easier with MySMEBank online application

APPLY NOW
custom_html
HUBUNGI KAMI
Hubungi Kami:
Menara SME Bank,
Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur

Tel: +603 2603 7700