previous arrow
next arrow
Slider

MICRO ICONMikro

Pembuatan - Jualan Tahunan < RM300,000 ATAU Pekerja < 5

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM300,000 ATAU Pekerja < 5

SMALL ICONKecil

Pembuatan - Jualan Tahunan RM300,000 < RM15 juta ATAU Pekerja Dari 5 hingga < 75

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM300,000 < RM3 juta ATAU Pekerja Dari 5 hingga < 30

MEDIUM ICONSederhana

Pembuatan - Jualan Tahunan RM15 juta ≤ RM50 juta ATAU Pekerja Dari 75 hingga < 200

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM3 juta ≤ RM20 juta ATAU Pekerja Dari 30 hingga < 75

Pembiayaan Ekuiti Bumiputera (Equibumi) ialah sebuah program untuk membantu syarikat Bumiputera yang berwibawa (Pemeroleh) untuk mengambil alih syarikat yang tersenarai atau yang berpotensi untuk disenaraikan dalam Bursa Malaysia (Syarikat Sasaran).

Tujuan

Untuk meningkatkan pemilikan ekuiti dengan memberi pembiayaan kepada syarikat Bumiputera yang kukuh untuk mengambil alih Syarikat Sasaran.

Kelayakan

 • Syarikat berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM). 
 • Tujuan pembiayaan dan aktiviti perniagaan hendaklah mematuhi prinsip Syariah. 

Konsep Pembiayaan

 • Pembiayaan Berjangka-i Komoditi Murabahah (CMTF-i)

Margin Pembiayaan

 • Sehingga 100% daripada harga pembelian ekuiti/saham

 

Had Pembiayaan*

 • Single Customer Limit

 

Tempoh Pembiayaan

 • Sehingga 25 tahun bermula dari tarikh pengeluran kemudahan.

 

Kadar Keuntungan

 • Dari KPA + 0.0% setahun ke KPA + 2.5% setahun

 

Cagaran

 • 5% cagaran tunai atau RM5.0 juta yang mana terendah
 • Cagaran ke atas saham
 • Jaminan bersama dan berasingan oleh pengarah-pengarah syarikat dan pemegang saham
 • Lain-lain cagaran yang ditetapkan oleh pihak Bank

Muat Turun Kemudahan Pembiayaan Ekuiti Bumiputera (EquiBumi)

Brosur Kemudahan Pembiayaan Ekuiti Bumiputera (EquiBumi)
 PDS icon 01

Lembaran Maklumat Produk

 

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Mana-mana Pusat Enterpris/Pusat perniagaan SME Bank

Rangkaian Cawangan Kami

Applying for business financing is now easier with MySMEBank online application

APPLY NOW
custom_html
HUBUNGI KAMI
Hubungi Kami:
Menara SME Bank,
Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur

Tel: +603 2603 7700