Pembiayaan Ekuiti Bumiputera (Equibumi) ialah sebuah program untuk membantu syarikat Bumiputera yang berwibawa (Pemeroleh) untuk mengambil alih syarikat yang tersenarai atau yang berpotensi untuk disenaraikan dalam Bursa Malaysia (Syarikat Sasaran).

Tujuan

Untuk meningkatkan pemilikan ekuiti dengan memberi pembiayaan kepada syarikat Bumiputera yang kukuh untuk mengambil alih Syarikat Sasaran.

Kelayakan

 • Syarikat berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM). 
 • Tujuan pembiayaan dan aktiviti perniagaan hendaklah mematuhi prinsip Syariah. 

Konsep Pembiayaan

 • Pembiayaan Berjangka-i Komoditi Murabahah (CMTF-i)

Margin Pembiayaan

 • Sehingga 100% daripada harga pembelian ekuiti/saham

 

Had Pembiayaan*

 • Single Customer Limit

 

Tempoh Pembiayaan

 • Sehingga 25 tahun bermula dari tarikh pengeluran kemudahan.

 

Kadar Keuntungan

 • Dari KPA + 0.0% setahun ke KPA + 2.5% setahun

 

Cagaran

 • 5% cagaran tunai atau RM5.0 juta yang mana terendah
 • Cagaran ke atas saham
 • Jaminan bersama dan berasingan oleh pengarah-pengarah syarikat dan pemegang saham
 • Lain-lain cagaran yang ditetapkan oleh pihak Bank

Muat Turun Kemudahan Pembiayaan Ekuiti Bumiputera (EquiBumi)

Brosur Kemudahan Pembiayaan Ekuiti Bumiputera (EquiBumi)
 PDS icon 01

Lembaran Maklumat Produk

 

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Mana-mana Pusat Enterpris/Pusat perniagaan SME Bank

Rangkaian Cawangan Kami

TAWARAN KAMI

MySMEBina

MySMEBina

MySMEBina is a financing programme for construction and infrastructure projects awarded by Federal Government, State Government, Government Link Companies (GLCs) and its subsidiaries.
Read More

MySMEBekal

MySMEBekal

MySMEBekal is a complete short term financing programme to supply or maintain the contract awarded by Federal Government, State Government, Government Agencies, Government Link Companies (GLC) and its subsidiaries.
Read More
Supplementary Renewed Facility <br />(i-SURF)

Supplementary Renewed Facility
(i-SURF)

i-SURF is an automatic additional financing of working capital for SME Bank’s existing customers who have collateral of property and / or Sijil Pelaburan Am Mudharabah/ Fixed Deposit charged/ pledged to the bank and have shown good repayment records.
Read More
i-Pembiayaan Premis Perniagaan

i-Pembiayaan Premis Perniagaan

With i-3P, you can purchase or refinance business premises and at the same time secure working capital for your business growth.
Read More
Hubungi Kami:
Menara SME Bank,
Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur

Tel: +603 2603 7700
customercare@smebank.com.my