previous arrow
next arrow
Slider

MICRO ICONMikro

Pembuatan - Jualan Tahunan < RM300,000 ATAU Pekerja < 5

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM300,000 ATAU Pekerja < 5

SMALL ICONKecil

Pembuatan - Jualan Tahunan RM300,000 < RM15 juta ATAU Pekerja Dari 5 hingga < 75

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM300,000 < RM3 juta ATAU Pekerja Dari 5 hingga < 30

MEDIUM ICONSederhana

Pembuatan - Jualan Tahunan RM15 juta ≤ RM50 juta ATAU Pekerja Dari 75 hingga < 200

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM3 juta ≤ RM20 juta ATAU Pekerja Dari 30 hingga < 75

Acara Akan Datang

Tiada acara buat masa ini. 

BAP ialah program pembiayaan kerjasama dengan SME Corp yang bertujuan memberi pembiayaan kepada PKS untuk mengukuhkan perniagaan, membina kapasiti dan keupayaan serta memudahkan akses kepada pembiayaan.

Tujuan
 • Aset Tetap
 • Modal Kerja
Kelayakan
 • Pemohon mestilah syarikat / firma berstatus Perusahaan Kecil & Sederhana (PKS)
 • Syarikat / Perniagaan yang mendapat penarafan SCORE 2 atau lebih tinggi.
 • Syarikat milik warganegara Malaysia dan mempunyai sekurang-kurangnya 60% pegangan sepanjang tempoh pembiayaan.
 • Pengendali perniagaan sepenuh masa.
 • Syarikat / Perniagaan yang telah beroperasi sekurang-kurangnya 6 bulan.
Konsep Pembiayaan
 • Pembiayaan Berjangka-i Komoditi Murabahah (CMTF-i)
 • Kredit Pusingan-i
 • Aliran Tunai-i
 • Pembiayaan Ijarah Thummal Bai’ (ITB)
Had Pembiayaan
 • Minimum : RM50,000
 • Maksimum : RM1,000,000
Kadar Pembiayaan
 • 4% setahun
Margin Pembiayaan
 • Aset Tetap: Sehingga 90%
 • Modal Kerja: Sehingga 90%
Tempoh Pembiayaan
 • Aset Tetap: Sehingga 10 tahun, termasuk 24 bulan tempoh pernafasan.
 • Modal Kerja: Sehingga 7 tahun, termasuk 12 bulan tempoh pernafasan.
Cagaran
 • Aset tetap yang dibiayai.
 • Minimum 10% cagaran tunai untuk pembiayaan modal kerja.
 • Jaminan bersesama dan berasingan oleh Ahli Lembaga Pengarah dan Pemegang Saham.
Takaful
 • Perlindungan takaful / insurans adalah wajib jika aset yang diberi sebagai cagaran kepada pembiayaan tersebut (jika ada). Anda diberi pilihan untuk memilih perkhidmatan yang diberi oleh operator Takaful panel kami atau  operator Takaful yang bukan panel.
Fi & Caj

Klik sini untuk Fi & Caj

Maklumat Lembaran Produk

Applying for business financing is now easier with MySMEBank online application

APPLY NOW
custom_html
HUBUNGI KAMI
Hubungi Kami:
Menara SME Bank,
Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur

Tel: +603 2603 7700