Anda bercadang Ingin membeli saham syarikat yang patuh Shariah? SME Bank menawarkan pembiayaan yang sesuai mengikut keperluan anda. Hubungi kami untuk maklumat lanjut.

Siapa yang layak untuk memohon?

 1. Pemohon mestilah berstatus Perusahaan Kecil dan Sederhana Bumiputera yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (“Pemeroleh”) dan;
  • Ketua Pegawai Eksekutif / Pengarah Urusan mestilah Bumiputera
  • Majoriti kumpulan pengurusan adalah Bumiputera.
 2. Syarikat yang telah beroperasi atau baharu ditubuhkan juga layak memohon.
 3. Pembeli hendaklah menunjukkan yang mereka mempunyai kepakaran, pengalaman, atau tenaga kerja untuk mengurus dan/atau membesarkan perniagaan yang diperoleh selepas pengambilalihan

 4. Pegangan saham di dalam syarikat yang diambil alih selepas pengambilalihan mestilah sekurang-kurangnya 51%.
 5. Memenuhi kriteria kelayakan lain yang ditetapkan oleh SME Bank.

Had Pembiayaan

Minimum RM2,000,000
Maksimum RM10,000,000
 • Pembiayaan sehingga 90% daripada harga pembelian syer / ekuiti yang patuh Syariah.
 • Kemudahan pembiayaan adalah berkonsepkan Komoditi Murabahah (Tawarruq) atau lain-lain kontrak yang berasaskan Syariah.

 

Instrumen Pembiayaan dan Tempoh Pembayaran.

 1. Memorandum Gadaian Beserta Deposit terhadap syer biasa pelanggan dan / atau syer biasa yang diperoleh oleh Pemeroleh.
 2. Jaminan Secara Bersama & Berasingan oleh Para Pengarah dan daripada Pemegang Saham Perseorangan Pemeroleh.
 3. Tempoh maksimum pembiayaan adalah selama 15 tahun.
 4. Penggunaan Kadar Pembiayaan Asas (BFR). BFR tertakluk kepada perubahan. 

Muat Turun Bumiputera SME Equity Financing (BASE)

Brosur Bumiputera SME Equity Financing (BASE)

TAWARAN KAMI

MySMEBina

MySMEBina

MySMEBina is a financing programme for construction and infrastructure projects awarded by Federal Government, State Government, Government Link Companies (GLCs) and its subsidiaries.
Read More

MySMEBekal

MySMEBekal

MySMEBekal is a complete short term financing programme to supply or maintain the contract awarded by Federal Government, State Government, Government Agencies, Government Link Companies (GLC) and its subsidiaries.
Read More
Supplementary Renewed Facility <br />(i-SURF)

Supplementary Renewed Facility
(i-SURF)

i-SURF is an automatic additional financing of working capital for SME Bank’s existing customers who have collateral of property and / or Sijil Pelaburan Am Mudharabah/ Fixed Deposit charged/ pledged to the bank and have shown good repayment records.
Read More
i-Pembiayaan Premis Perniagaan

i-Pembiayaan Premis Perniagaan

With i-3P, you can purchase or refinance business premises and at the same time secure working capital for your business growth.
Read More
Hubungi Kami:
Menara SME Bank,
Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur

Tel: +603 2603 7700
customercare@smebank.com.my