previous arrow
next arrow
Slider

MICRO ICONMikro

Pembuatan - Jualan Tahunan < RM300,000 ATAU Pekerja < 5

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM300,000 ATAU Pekerja < 5

SMALL ICONKecil

Pembuatan - Jualan Tahunan RM300,000 < RM15 juta ATAU Pekerja Dari 5 hingga < 75

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM300,000 < RM3 juta ATAU Pekerja Dari 5 hingga < 30

MEDIUM ICONSederhana

Pembuatan - Jualan Tahunan RM15 juta ≤ RM50 juta ATAU Pekerja Dari 75 hingga < 200

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM3 juta ≤ RM20 juta ATAU Pekerja Dari 30 hingga < 75

Anda bercadang Ingin membeli saham syarikat yang patuh Shariah? SME Bank menawarkan pembiayaan yang sesuai mengikut keperluan anda. Hubungi kami untuk maklumat lanjut.

Siapa yang layak untuk memohon?

 1. Pemohon mestilah berstatus Perusahaan Kecil dan Sederhana Bumiputera yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (“Pemeroleh”) dan;
  • Ketua Pegawai Eksekutif / Pengarah Urusan mestilah Bumiputera
  • Majoriti kumpulan pengurusan adalah Bumiputera.
 2. Syarikat yang telah beroperasi atau baharu ditubuhkan juga layak memohon.
 3. Pembeli hendaklah menunjukkan yang mereka mempunyai kepakaran, pengalaman, atau tenaga kerja untuk mengurus dan/atau membesarkan perniagaan yang diperoleh selepas pengambilalihan

 4. Pegangan saham di dalam syarikat yang diambil alih selepas pengambilalihan mestilah sekurang-kurangnya 51%.
 5. Memenuhi kriteria kelayakan lain yang ditetapkan oleh SME Bank.

Had Pembiayaan

Minimum RM2,000,000
Maksimum RM10,000,000
 • Pembiayaan sehingga 90% daripada harga pembelian syer / ekuiti yang patuh Syariah.
 • Kemudahan pembiayaan adalah berkonsepkan Komoditi Murabahah (Tawarruq) atau lain-lain kontrak yang berasaskan Syariah.

 

Instrumen Pembiayaan dan Tempoh Pembayaran.

 1. Memorandum Gadaian Beserta Deposit terhadap syer biasa pelanggan dan / atau syer biasa yang diperoleh oleh Pemeroleh.
 2. Jaminan Secara Bersama & Berasingan oleh Para Pengarah dan daripada Pemegang Saham Perseorangan Pemeroleh.
 3. Tempoh maksimum pembiayaan adalah selama 15 tahun.
 4. Penggunaan Kadar Pembiayaan Asas (BFR). BFR tertakluk kepada perubahan. 

Muat Turun Bumiputera SME Equity Financing (BASE)

Brosur Bumiputera SME Equity Financing (BASE)

Applying for business financing is now easier with MySMEBank online application

APPLY NOW
custom_html
HUBUNGI KAMI
Hubungi Kami:
Menara SME Bank,
Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur

Tel: +603 2603 7700