previous arrow
next arrow
Slider

MICRO ICONMikro

Pembuatan - Jualan Tahunan < RM300,000 ATAU Pekerja < 5

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM300,000 ATAU Pekerja < 5

SMALL ICONKecil

Pembuatan - Jualan Tahunan RM300,000 < RM15 juta ATAU Pekerja Dari 5 hingga < 75

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM300,000 < RM3 juta ATAU Pekerja Dari 5 hingga < 30

MEDIUM ICONSederhana

Pembuatan - Jualan Tahunan RM15 juta ≤ RM50 juta ATAU Pekerja Dari 75 hingga < 200

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM3 juta ≤ RM20 juta ATAU Pekerja Dari 30 hingga < 75

Acara Akan Datang

Tiada acara buat masa ini. 

Tingkatkan kebolehpasaran produk dan kembangkan perniagaan anda dari Mikro kepada kategori Kecil.

 

Siapa yang layak untuk memohon?

 1. Perniagaan diuruskan sendiri oleh pemohon.
 2. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia di bawah Akta 2001, atau Akta Koperasi 1993.
 3. Syarikat telah beroperasi sekurang-kurangnya 2 tahun dan mencatat keuntungan pada tahun semasa.
 4. Perolehan minimum adalah sebanyak RM250,000 (jualan tahunan)
 5. Pemohon mestilah Bumiputra berstatus Syarikat Perusahaan Mikro dan memiliki minimum 51% saham syarikat serta mempunyai rekod kredit yang baik.
 6. Tidak mempunyai sebarang rekod kurang memuaskan dengan mana-mana Institusi Kewangan.
 7. Ketua Pegawai Eksekutif / Pengarah Urusan syarikat mestilah Bumiputera.
 8. Memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan oleh SME Bank.

Had Pembiayaan

SBF Jumlah Pembiayaan

Produk

 • ​Commodity Murabahah Term Financing-i (CMTF-i)
 • Commodity Murabahah Revolving Financing (CMRF-i)

Dokumen-Dokumen Yang Diperlukan

 1. Salinan Kad Pengenalan.
 2. Bukti operasi perniagaan seperti lesen / permit serta bil-bil utiliti.
 3. Bukti Pendapatan (cth : Penyata bank untuk 6 bulan terkini)
 4. Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM)

Instrumen Pembiayaan dan Tempoh Pembayaran

 1. Tempoh maksimum pembiayaan adalah selama 7 tahun (tertakluk kepada terma dan syarat)
 2. Kadar keuntungan sebanyak 7.5% setahun.

Muat Turun Small Business Financing (SBF)

Brosur Small Business Financing (SBF)
 PDS icon 01

Lembaran Maklumat Produk

 

Applying for business financing is now easier with MySMEBank online application

APPLY NOW
custom_html
HUBUNGI KAMI
Hubungi Kami:
Menara SME Bank,
Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur

Tel: +603 2603 7700