previous arrow
next arrow
Slider

MICRO ICONMikro

Pembuatan - Jualan Tahunan < RM300,000 ATAU Pekerja < 5

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM300,000 ATAU Pekerja < 5

SMALL ICONKecil

Pembuatan - Jualan Tahunan RM300,000 < RM15 juta ATAU Pekerja Dari 5 hingga < 75

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM300,000 < RM3 juta ATAU Pekerja Dari 5 hingga < 30

MEDIUM ICONSederhana

Pembuatan - Jualan Tahunan RM15 juta ≤ RM50 juta ATAU Pekerja Dari 75 hingga < 200

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM3 juta ≤ RM20 juta ATAU Pekerja Dari 30 hingga < 75

SME Bank menawarkan pembiayaan Skim My Seed SME (MYS3) kepada warga usahawan berketurunan India untuk mereka mengembangkan lagi perniagaan. Pembiayaan ini adalah untuk pembelian jentera, peralatan dan modal kerja.

Konsep Syariah

Pembiayaan berasaskan Syariah:

 • Commodity Murabahah (Tawarruq)
 • Ijarah Thummal Bai’

Ciri-Ciri Program

 MYS3 Program Features

Produk

 • ​Commodity Murabahah Term Financing-i (CMTF-i)
 • Commodity Murabahah Revolving Financing (CMRF-i)
 • Ijarah Thummal Bai’ Term Financing (ITB​)

Had Pembiayaan

Minimum RM1,000,000
Maksimum RM5,000,000

Kelayakan

 1. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia di bawah Akta 2001 atau Akta Koperasi 1993.
 2. Pemohon yang mempunyai penarafan SCORE 3 dan ke atas.
 3. Pemohon mesti berketurunan India dan memiliki kepentingan syarikat minimum sebanyak 51% serta mepunyai rekod kredit yang baik.
 4. Syarikat mempunyai dana pemegang saham positif.
 5. Terlibat dalam sektor dan industri yang dipromosikan oleh Kerajaan yang dikenalpasti pihak Bank dari masa ke semasa.
 6. Syarikat telah beroperasi sekurang-kurangnya selama dua (2) tahun.

Muat Turun My Seed SME Scheme (MYS3)

Brosur My Seed SME Scheme (MYS3)
Lembaran Maklumat Produk

 

Applying for business financing is now easier with MySMEBank online application

APPLY NOW
custom_html
HUBUNGI KAMI
Hubungi Kami:
Menara SME Bank,
Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur

Tel: +603 2603 7700