SME Bank menawarkan pembiayaan Skim My Seed SME (MYS3) kepada warga usahawan berketurunan India untuk mereka mengembangkan lagi perniagaan. Pembiayaan ini adalah untuk pembelian jentera, peralatan dan modal kerja.

Konsep Syariah

Pembiayaan berasaskan Syariah:

 • Commodity Murabahah (Tawarruq)
 • Ijarah Thummal Bai’

Ciri-Ciri Program

 MYS3 Program Features

Produk

 • ​Commodity Murabahah Term Financing-i (CMTF-i)
 • Commodity Murabahah Revolving Financing (CMRF-i)
 • Ijarah Thummal Bai’ Term Financing (ITB​)

Had Pembiayaan

Minimum RM1,000,000
Maksimum RM5,000,000

Kelayakan

 1. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia di bawah Akta 2001 atau Akta Koperasi 1993.
 2. Pemohon yang mempunyai penarafan SCORE 3 dan ke atas.
 3. Pemohon mesti berketurunan India dan memiliki kepentingan syarikat minimum sebanyak 51% serta mepunyai rekod kredit yang baik.
 4. Syarikat mempunyai dana pemegang saham positif.
 5. Terlibat dalam sektor dan industri yang dipromosikan oleh Kerajaan yang dikenalpasti pihak Bank dari masa ke semasa.
 6. Syarikat telah beroperasi sekurang-kurangnya selama dua (2) tahun.

Muat Turun My Seed SME Scheme (MYS3)

Brosur My Seed SME Scheme (MYS3)
Lembaran Maklumat Produk

 

TAWARAN KAMI

MySMEBina

MySMEBina

MySMEBina is a financing programme for construction and infrastructure projects awarded by Federal Government, State Government, Government Link Companies (GLCs) and its subsidiaries.
Read More

MySMEBekal

MySMEBekal

MySMEBekal is a complete short term financing programme to supply or maintain the contract awarded by Federal Government, State Government, Government Agencies, Government Link Companies (GLC) and its subsidiaries.
Read More
Supplementary Renewed Facility <br />(i-SURF)

Supplementary Renewed Facility
(i-SURF)

i-SURF is an automatic additional financing of working capital for SME Bank’s existing customers who have collateral of property and / or Sijil Pelaburan Am Mudharabah/ Fixed Deposit charged/ pledged to the bank and have shown good repayment records.
Read More
i-Pembiayaan Premis Perniagaan

i-Pembiayaan Premis Perniagaan

With i-3P, you can purchase or refinance business premises and at the same time secure working capital for your business growth.
Read More
Hubungi Kami:
Menara SME Bank,
Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur

Tel: +603 2603 7700
customercare@smebank.com.my