BFR Oktober 2022
BFR Oktober 2022
BSC
Assets Link
Fraud Awareness
previous arrow
next arrow

Mikro

Pembuatan - Jualan Tahunan < RM300,000 ATAU Pekerja < 5

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM300,000 ATAU Pekerja < 5

Kecil

Pembuatan - Jualan Tahunan RM300,000 < RM15 juta ATAU Pekerja Dari 5 hingga < 75

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM300,000 < RM3 juta ATAU Pekerja Dari 5 hingga < 30

Sederhana

Pembuatan - Jualan Tahunan RM15 juta ≤ RM50 juta ATAU Pekerja Dari 75 hingga < 200

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM3 juta ≤ RM20 juta ATAU Pekerja Dari 30 hingga < 75

KUALA LUMPUR: 15 April 2022 – HRSB Holdings Sdn. Bhd. (HRSB Holdings), sebuah syarikat kontraktor Minyak & Gas Malaysia telah berjaya menerima pembiayaan daripada SME Bank yang keseluruhannya bernilai RM132 juta bagi tujuan modal kerja dan pembelian aset untuk melaksanakan kontrak yang diterima mengikut jadual yang telah ditetapkan.

Presiden Kumpulan HRSB Holdings, Dato’ Mohd Faizal bin Mohd Hassim berkata, “Melalui pembiayaan dan bimbingan yang diberikan oleh SME Bank, HRSB Holdings telah berjaya menjadi kontraktor pilihan dalam industri Minyak & Gas di Malaysia antaranya oleh PETRONAS. Dengan adanya tenaga kerja yang cekap serta kemudahan yang lengkap, HRSB Holdings berkeupayaan untuk menjalankan tiga projek Turnaround (TA) pada masa yang sama.”

Presiden Kumpulan/Ketua Pegawai Eksekutif SME Bank, Dr. Aria Putera Ismail berkata, “Hubungan perniagaan antara SME Bank dengan HRSB Holdings pada peringkat awalnya bermula melalui pembiayaan Skim Siswazah Muda pada tahun 2007. Melihat kepada penilaian serta prestasi memberangsangkan yang ditunjukkan oleh HRSB Holdings, pihak Bank telah menyalurkan bantuan pembiayaan tambahan melalui Pembiayaan Kontrak SME Bank bagi membantu perniagaan mereka berkembang ke peringkat yang lebih tinggi.”

“Sebagai nilai tambah untuk pelanggan kami, HRSB Holdings turut terpilih untuk menyertai Program TITAN SME Bank, sebuah program pembangunan usahawan peringkat tinggi.  Peserta Program TITAN akan dibimbing untuk mencapai penilaian RM1 bilion atau bersamaan dengan 500% CAGR (Kadar Pertumbuhan Tahunan Majmuk) dalam tempoh lima tahun,” ulas Dr. Aria.

Dato’ Faizal turut menambah, “Melihat kepada objektif perniagaan jangka panjang, selain industri Minyak dan Gas, HRSB Holdings telah mempelbagaikan perkhidmatannya yang merangkumi sektor Telekomunikasi, Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT), Pembuatan Produk Pengguna, Infrastruktur dan Pembinaan. Ini selari dengan matlamat HRSB Holdings untuk berdaftar sebagai syarikat awam (Berhad) yang tersenarai dalam pasaran Bursa Malaysia pada tahun 2024 serta mencapai hasil jualan tahunan berkumpulan sebanyak RM1 bilion, seiring sasaran Program TITAN SME Bank.”

Antara kontrak berskala besar dan bernilai tinggi yang telah disempurnakan oleh HRSB Holdings termasuk Perjanjian Perkhidmatan Induk (MSA) bagi Integrated Turnaround Main Mechanical and Maintenance Mechanical Static (TA4MS) untuk PETRONAS dan kontrak kejuruteraan, perolehan, pembinaan dan pentauliahan (EPCC) bagi Projek Effluent Management at Source (EMAS) untuk Malaysian Refining Company Sdn. Bhd. (MRCSB).

HRSB Holdings telah memperoleh pensijilan Sistem Pengurusan Bersepadu (IMS) ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018; serta sedang berada dalam fasa pendigitalan dengan menerapkan penggunaan pelbagai perisian komputer bagi menjalankan tugasan harian dan pengurusan operasi projek.

Majlis penyerahan simbolik pembiayaan tersebut telah disempurnakan oleh Dr. Aria Putera Ismail, Presiden Kumpulan/Ketua Pegawai Eksekutif SME Bank kepada Dato' Hj. Mohd Faizal bin Hj. Mohd Hashim, Presiden HRSB Holdings Sdn. Bhd.

Applying for business financing is now easier with MySMEBank online application

APPLY NOW
HUBUNGI KAMI
Hubungi Kami:
Menara SME Bank,
Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur

Tel: +603 2603 7700