previous arrow
next arrow
Slider

MICRO ICONMikro

Pembuatan - Jualan Tahunan < RM300,000 ATAU Pekerja < 5

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM300,000 ATAU Pekerja < 5

SMALL ICONKecil

Pembuatan - Jualan Tahunan RM300,000 < RM15 juta ATAU Pekerja Dari 5 hingga < 75

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM300,000 < RM3 juta ATAU Pekerja Dari 5 hingga < 30

MEDIUM ICONSederhana

Pembuatan - Jualan Tahunan RM15 juta ≤ RM50 juta ATAU Pekerja Dari 75 hingga < 200

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM3 juta ≤ RM20 juta ATAU Pekerja Dari 30 hingga < 75

Acara Akan Datang

Tiada acara buat masa ini. 

Perbendaharaan dan Pelaburan

Perbendaharaan dan Pelaburan

Perbendaharaan dan Pelaburan menawarkan perkhidmatan kewangan yang komprehensif dan khidmat nasihat strategik untuk aktiviti pelaburan Pendapatan Tetap dan Pasaran Wang Korporat dan Institusi Kewangan. Para peniaga kewangan berlesen kami yang profesional dan berpengalaman sentiasa berbincang dengan pelanggan untuk mendapatkan pemahaman mengenai objektif pelaburan dan toleransi risiko yang pelanggan sanggup terima.

Mereka juga bertanggungjawab menentukan risiko dalam pasaran kewangan berada di tahap yang minimum. Perlu ditekan di sini bahawa semua produk dan perkhidmatan SME Bank adalah mematuhi Syariah.

Pasaran Wang & Antara Bank

Pasaran Wang & Antara Bank

Pastikan wang anda bekerja keras untuk anda melalui kami. Produk deposit kami termasuk Komoditi Murabahah adalah mematuhi  Syariah dan antara yang paling kompetitif di pasaran. Kami menerima peletakan dari tempoh sehari hingga setahun bergantung kepada keperluan pelanggan dan pelaburan.

Pelaburan Pendapatan Tetap

Pelaburan Pendapatan Tetap

Pelaburan SME Bank dalam pasaran pendapatan tetap diuruskan oleh jabatan Perbendaharaan. Pasukan Pendapatan Tetap kami secara aktif mencari peluang pelaburan berlandaskan syarat pelaburan yang ditetapkan oleh pihak Bank.

SME Bank melabur dalam pasaran Sukuk Malaysia dan memastikan ia mematuhi prinsip Syariah. Antara pelaburan yang SME Bank turut serta ialah Terbitan Pelaburan Kerajaan (GII) dan terbitan korporat yang mematuhi profil dan objektif pelaburan.

 

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi kami di talian +603 2692 9722.

Applying for business financing is now easier with MySMEBank online application

APPLY NOW
custom_html
HUBUNGI KAMI
Hubungi Kami:
Menara SME Bank,
Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur

Tel: +603 2603 7700