previous arrow
next arrow
Slider

MICRO ICONMikro

Pembuatan - Jualan Tahunan < RM300,000 ATAU Pekerja < 5

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM300,000 ATAU Pekerja < 5

SMALL ICONKecil

Pembuatan - Jualan Tahunan RM300,000 < RM15 juta ATAU Pekerja Dari 5 hingga < 75

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM300,000 < RM3 juta ATAU Pekerja Dari 5 hingga < 30

MEDIUM ICONSederhana

Pembuatan - Jualan Tahunan RM15 juta ≤ RM50 juta ATAU Pekerja Dari 75 hingga < 200

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM3 juta ≤ RM20 juta ATAU Pekerja Dari 30 hingga < 75

Acara Akan Datang

Tiada acara buat masa ini. 

 

Yuran & Caj

Yuran & Caj Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana* Perusahaan Besar
Pembiayaan Berjangka dan Berputar
- Sehingga RM10 juta Tidak Berkaitan RM50,000
- RM10 juta ke RM20 juta Tidak Berkaitan RM75,000
- RM20 juta ke atas Tidak Berkaitan RM100,000

Yuran Kemudahan untuk Pembiayaan Kontrak

Yuran & Caj Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana* Perusahaan Besar
Yuran Kemudahan untuk Pembiayaan Kontrak 0.1% daripada jumlah pembiayaan

Dokumentasi Pembiayaan Dalaman (Pra-cetak)

Yuran dan Caj Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana* Perusahaan Besar
Yuran Kemudahan untuk Pembiayaan Kontrak RM1,000**

Pindaan / Perubahan kepada Terma & Syarat Kemudahan

Yuran & Caj Perusahaan Kecil, Kecil dan Sederhana* Perusahaan Besar

Pindaan / Perubahan kepada kemudahan Terma & Syarat 

Tidak Berkaitan RM500

Penyusunan Semula / Penjadualan Semula Kemudahan

Yuran & Caj Perusahaan Kecil, Kecil dan Sederhana* Perusahaan Besar
Penyusunan Semula / Penjadualan Semula Kemudahan Tidak Berkaitan RM200

Surat / Penyata Penebusan Pembiayaan

Yuran & Caj Perusahaan Kecil, Kecil dan Sederhana*  Perusahaan Besar 
Surat / Penyata Penebusan Pembiayaan Tidak Berkaitan RM100

Yuran Pembatalan

Yuran & Caj Perusahaan Kecil, Kecil dan Sederhana*  Perusahaan Besar
Yuran Pembatalan Tidak Berkaitan

0.25% daripada had pembiayaan semasa pembatalan Surat Tawaran

Surat Penafian merangkap Penebusan dan Aku Janji (Surat Aku Janji) untuk Akaun Penyambung

Yuran & Caj Perusahaan Kecil, Kecil dan Sederhana*  Perusahaan Besar
Surat Penafian merangkap Penebusan dan Aku Janji (Surat Aku Janji) untuk Akaun Penyambung
- Pengeluaran Pertama RM500
- Pengeluaran Semula RM100

Surat Sokongan

Yuran & Caj Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana* Perusahaan Besar
Surat Sokongan RM100 untuk setiap terbitan (Tidak berkenaan untuk perusahaan mikro)

Yuran Perdagangan (Yuran Broker)

Yuran & Caj Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana* Perusahaan Besar
Yuran Perdagangan (Yuran Perdagangan)
[Bayaran dikenakan oleh Bursa Suq Al-Sila’ (BSAS)]
RM10 untuk setiap RM1,000,000 atau sebahagian daripadanya untuk setiap transaksi

Yuran Jaminan Bank

Yuran & Caj Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana* Perusahaan Besar
Yuran Jaminan Bank
Pengeluaran, pembaharuan atau pindaan berkaitan dengan kenaikan pada jumlah atau lanjutan tarikh luput / tempoh tuntutan
0.125% sebulan atau minimum RM100 setiap terbitan
Pindaan lain (Selain kenaikan pada jumlah atau lanjutan tarikh luput tempoh tuntutan) RM50 RM100

Berkaitan Pembiayaan Perdagangan

Yuran & Caj Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana* Perusahaan Besar
Berkaitan Pembiayaan Perdagangan
Pengeluaran Surat Kredit 0.15% sebulan atau minimum RM100
Yuran Pengendalian (Pengendalian rundingan dan pembayaran Surat Kredit) RM100
Pindaan Surat Kredit (Lanjutan kepada tempoh sah atau kenaikan nilai) 0.15% sebulan atau minimum RM100
Pindaan lain kepada Surat Kredit RM100
Pengeluaran Jaminan Perkapalan 0.20% nilai invois
Yuran SWIFT (untuk komunikasi luar negara) RM100
Bayaran gantian FOREX (Kos pentadbiran untuk memantau kadar, telefon, faks dan lain-lain) RM100

Operasi Perbankan

Yuran & Caj Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana* Perusahaan Besar
Operasi Perbankan
Pengesahan Audit (Penyata Akaun)
RM50 RM100
Pindahan Telegraf
       - Yuran RENTAS Ke Dalam: Tiada
Keluar: RM10
       - Giro antara Bank (IBG) untuk kadar nilai di bawah RM10,000 RM2
Duti Setem RM10 setiap stem (selaras dengan Akta Duti Setem)

*Tidak berkenaan untuk kategori perusahaan Mikro dan PKS di bawah Majlis Pembangunan Usahawan dan PKS Kebangsaan (MPUPK)
**Yuran tidak termasuk Duti Setem
Semua Yuran & Caj di atas tidak termasuk 6% Cukai Jualan & Perkhidmatan (SST).

 

Illustration on Ta’widh (compensation) for Sale-Based Financing

Applying for business financing is now easier with MySMEBank online application

APPLY NOW
custom_html
HUBUNGI KAMI
Hubungi Kami:
Menara SME Bank,
Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur

Tel: +603 2603 7700