previous arrow
next arrow
Slider

MICRO ICONMikro

Pembuatan - Jualan Tahunan < RM300,000 ATAU Pekerja < 5

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM300,000 ATAU Pekerja < 5

SMALL ICONKecil

Pembuatan - Jualan Tahunan RM300,000 < RM15 juta ATAU Pekerja Dari 5 hingga < 75

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM300,000 < RM3 juta ATAU Pekerja Dari 5 hingga < 30

MEDIUM ICONSederhana

Pembuatan - Jualan Tahunan RM15 juta ≤ RM50 juta ATAU Pekerja Dari 75 hingga < 200

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM3 juta ≤ RM20 juta ATAU Pekerja Dari 30 hingga < 75

Acara Akan Datang

Tiada acara buat masa ini. 

Tabung Khas Pelancongan 3 (SFT3) ialah program pembiayaan untuk menyokong usaha kerajaan untuk mengembangkan industri pelancongan dikalangan PKS seterusnya menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.

Tujuan
 • Modal Kerja
Kelayakan
 • Sekurang-kurangnya 51% saham syarikat dimiliki oleh warganegara Malaysia dan berdaftar di bawah Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001 atau Akta Koperasi 1993
 • Memenuhi definisi Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS).
 • Syarikat telah beroperasi sekurang-kurangnya selama 2 tahun.
 • Lokasi projek di dalam Malaysia.
Konsep Pembiayaan
 • Pembiayaan Berjangka-i Komoditi Murabahah(CMTF-i)
Had Pembiayaan
 • Minimum: RM50,000
 • Maksimum: RM500,000
Kadar Keuntungan
 • 6.0% setahun pada kadar tetap (selepas subsidi kadar keuntungan 2.0% setahun).

Margin Pembiayaan
 • Sehingga 100% untuk pembiayaan modal kerja.

Tempoh Pembiayaan
 • Sehingga 5 tahun.
Cagaran
 • Mana-mana cagaran yang diterima oleh pihak Bank
 • Jaminan peribadi, jaminan aset dan berasingan / jaminan korporat.
Takaful
 • Perlindungan takaful / insurans adalah wajib jika aset yang diberi sebagai cagaran kepada pembiayaan tersebut (jika ada). Anda diberi pilihan untuk memilih perkhidmatan yang diberi oleh operator Takaful panel kami atau operator Takaful yang bukan panel.
Ciri-Ciri Projek

Keutamaan akan diberikan kepada projek seperti berikut:

 • Projek pelancongan yang dipromosikan oleh Kerajaan.
 • Membina, menaiktaraf atau mengubahsuai bangunan pelancongan atau bersejarah.
 • Perkhidmatan pengangkutan berasaskan pelancongan
 • Resort & infrastruktur pelancongan.
 • Pembuatan atau pembekalan produk atau perkhidmatan yang berasaskan pelancongan.
 • Modal kerja untuk aktiviti pelancongan.
 • Projek-projek lain berasaskan pelancongan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan.
Fi & Cas

Klik sini untuk Fi & Cas

Lembaran Pendedahan Produk

Skim Pembiayaan Ekonomi Desa adalah program pembiayaan kerjasama dengan Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang bertujuan memberi peluang kepada usahawan Bumiputera di Kawasan pedalaman untuk mengembangkan dan membangunkan perniagaan mereka kepada peringkat yang lebih maju.

Tujuan
 • Aset Tetap
 • Modal Kerja
Kelayakan
 • Perniagaan beroperasi dan terletak di dalam kawasan luar bandar seperti yang ditetapkan oleh KKLB.
 • Perniagaan mestilah 100% milik Bumiputera.
 • Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) atau pihak berkuasa/pejabat daerah (untuk Sabah dan Sarawak).
 • Memiliki lesen perniagaan yang sah daripada pihak berkuasa tempatan.
 • Memiliki premis perniagaan yang berasingan daripada premis kediaman.
Konsep Pembiayaan
 • Pembiayaan Berjangka-i Komoditi Murabahah(CMTF-i)
 • Aliran Tunai-i
 • Kredit Pusingan-i
 • Pembiayaan Ijarah Thummal Bai’ (ITB)
 • Jaminan Bank Kafalah
Margin Pembiayaan
 • Aset Tetap: Sehingga 90%
 • Modal Kerja: Sehingga 100%
Had Pembiayaan
 • Sehingga RM250,000 untuk setiap permohonan. (Nota: Jumlah maksimum pelanggan adalah RM500,000)
Tempoh Pembiayaan
 • Dari 3 tahun sehingga 7 tahun (termasuk tempoh pernafasan sehingga 6 bulan).
Kadar Keuntungan
 • 5% setahun
Cagaran
 • Aset tetap yang dibiayai.
 • Tiada cagaran untuk pembiayaan modal kerja.
 • Jaminan bersesama dan berasingan oleh Ahli Lembaga Pengarah. dan Pemegang Saham, atau Jaminan Korporat.
Takaful
 • Perlindungan takaful / insurans adalah wajib jika aset yang diberi sebagai cagaran kepada pembiayaan tersebut (jika ada). Anda diberi pilihan untuk memilih perkhidmatan yang diberi oleh operator Takaful panel kami atau  operator Takaful yang bukan panel.
Fi & Caj

Sila klik di sini untuk Fi dan Caj

Lembaran Pendedahan Produk

Applying for business financing is now easier with MySMEBank online application

APPLY NOW
custom_html
HUBUNGI KAMI
Hubungi Kami:
Menara SME Bank,
Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur

Tel: +603 2603 7700