BFR Oktober 2022
BFR Oktober 2022
BSC
BSC
Assets Link
Assets Link
Fraud Awareness
Fraud Awareness
Christmas2022.jpg
Christmas2022.jpg
previous arrow
next arrow

MICRO ICONMikro

Pembuatan - Jualan Tahunan < RM300,000 ATAU Pekerja < 5

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM300,000 ATAU Pekerja < 5

SMALL ICONKecil

Pembuatan - Jualan Tahunan RM300,000 < RM15 juta ATAU Pekerja Dari 5 hingga < 75

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM300,000 < RM3 juta ATAU Pekerja Dari 5 hingga < 30

MEDIUM ICONSederhana

Pembuatan - Jualan Tahunan RM15 juta ≤ RM50 juta ATAU Pekerja Dari 75 hingga < 200

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM3 juta ≤ RM20 juta ATAU Pekerja Dari 30 hingga < 75

Upcoming Events

No upcoming event

 

KUALA LUMPUR – Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) menyediakan lebih 8 juta peluang pekerjaan kepada Keluarga Malaysia dan ia antara penyumbang utama pembangunan negara.

Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, sektor tersebut amat penting dan kerajaan memberikan perhatian yang serius bagi memastikan ia dapat terus berkembang bukan sahaja di Malaysia malah ke pasaran serantau.

Menurut beliau, dalam Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK-12), kerajaan juga telah meletakkan sasaran sebanyak 45 peratus Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) tahun 2025 yang akan disumbangkan oleh PKS.

Read more..

Source : Kosmo Online, 26 March 2022

KUALA LUMPUR: Program Semarak Niaga Keluarga Malaysia yang dilancarkan semalam dengan nilai keseluruhan berjumlah RM40 bilion akan memperbanyakkan akses pembiayaan kepada sektor pemiagaan, terutamanya untuk pengusaha perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS) serta sektor informal.

22022000 UtusanSarawakweb

Source : Utusan Sarawak, 22 Feb 2022

KUALA LUMPUR - Bank, institusi kewangan pembangunan dan agensi berkaitan yang diamanahkan untuk mengagihkan RM40 bilion bagi meningkatkan akses pembiayaan untuk perniagaan tidak mengenakan syarat yang tidak wajar dan meletakkan halangan untuk dana mencapai kumpulan sasaran, kata ahli ekonomi.

Read more...

Source : Sinar Harian Online, 23 Feb 2022

KUALA LUMPUR: The RM40 billion Semarak Niaga Keluarga' Malaysia programme, which was' launched yesterday, will increase access to financing to the business sector, especially for micro, small and medium enterprises (MSMEs) and the informal sector.

220222 New SarawakTribune

Source: New Sarawak Tribune, 22 Feb 2022

Applying for business financing is now easier with MySMEBank online application

APPLY NOW
custom_html
HUBUNGI KAMI
Hubungi Kami:
Menara SME Bank,
Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur

Tel: +603 2603 7700