SME Bank

 

YBiz2020 Teaser

SME Bank meneruskan program tanggungjawab korporat ulungnya iaitu Program Inovasi Usahawan Muda SME Bank Y-Biz Challenge. Program ini akan mendedahkan para peserta dari sekolah menengah dari seluruh Malaysia kepada keusahawanan, kemahiran kepemimpinan dan reka bentuk produk. 

Format Pertandingan

Format Pertandingan - Peringkat Awal
 • Setiap sekolah dibenarkan untuk menghantar lebih daripada satu (1) penyertaan. Borang penyertaan berserta kertas cadangan projek hendaklah dihantar secara atas talian sebelum atau pada tarikh tutup penyertaan. Sekiranya pihak sekolah menghantar lebih dari satu projek:
  • Sila gunakan borang penyertaan yang berlainan untuk setiap satu projek.
  • Setiap pasukan perlu menghantar projek / produk yang berlainan.
 • Kertas cadangan perlulah mengikut format yang telah ditetapkan. SME Bank berhak untuk membatalkan mana-mana penyertaan yang tidak menepati syarat. 
 • Panel juri yang dilantik oleh penganjur akan membuat penilaian ke atas kertas cadangan projek dan memilih 20 pasukan untuk mara ke peringkat separuh akhir. 
 • Wang modal sebanyak RM1,000 akan diberikan untuk menyiapkan produk dan melaksanakan perniagaan.
 • 20 sekolah yang terpilih perlu menghadiri sesi bootcamp selama 4 hari 3 malam beserta guru pembimbing di lokasi yang akan ditetapkan oleh pihak penganjur.
 • Para pelajar dikehendaki membuat pembentangan kertas rancangan perniagaan berserta produk yang boleh berfungsi sepenuhnya di hadapan panel juri.
 • Panel juri akan membuat penilaian dan memilih 10 pasukan untuk ke peringkat akhir.
 • Pihak penganjur akan membuat pengumuman melalui surat / Facebook / laman web rasmi SME Bank.
 • 10 kumpulan yang terpilih ke peringkat akhir, dikehendaki membuat 2 video mengenai pengenalan produk dan prestasi perniagaan untuk dimuatnaik di Youtube. 
Muat Turun Contoh Kertas Rancangan Perniagaan
Download Now

File name: Contoh-Kertas-Rancangan-Perniagaan.pdf

14659 1870

Video 1: Pengenalan Produk

 • Video pengenalan produk berdurasi 3 minit dalam bentuk format MP4.
 • Undian akan dibuka kepada orang ramai untuk membuat undian ‘Like’ selama 4 minggu.

Video 2: Prestasi Perniagaan

 • Video mengenai prestasi perniagaan berdurasi 3 minit dan 1 minit untuk video untuk pemasaran dalam bentuk format MP4.
 • Undian akan dibuka kepada orang ramai untuk membuat undian ‘Like’ selama 4 minggu.

Markah akan dikira mengikut jumlah undian ‘Like’ dan akan dicampur dengan jumlah markah di peringkat akhir. 

Format Pertandingan - Peringkat Akhir
 • Setiap pasukan akan diberi masa selama 10 minit untuk membuat pembentangan perlaksanaan perniagaan dan hasil jualan produk di hadapan panel juri yang dilantik oleh pihak penganjur.
 • Panel juri yang dilantik oleh penganjur akan membuat penilaian dan akan mengemukakan soalan kepada setiap pasukan selama 5 minit.
 • Seorang juruaudit professional akan dilantik oleh pihak penganjur bagi mengesahkan keputusan permarkahan yang dibuat oleh panel juri.
 • Pemenang akan dipilih bagi projek yang menepati kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur. 

Muat Naik Kertas Cadangan Projek

    Muatnaik Kertas Cadangan Projek anda di sini. Sila masukkan e-mel anda & kata laluan yang telah diberi setelah membuat Pendaftaran Awal

Jika anda belum berdaftar, anda boleh berbuat demikian melaui pautan Pendaftaran Awal ini.

Penilaian / Pemarkahan

 • SME Bank berhak melantik mana-mana panel juri bagi membuat penilaian ke atas perlaksanaan perniagaan dan hasil jualan produk. Setiap keputusan yang dibuat oleh panel juri adalah MUKTAMAD. Sebarang surat menyurat tidak akan dilayan. 

Hadiah Pertandingan

Poster Hadiah Y Biz2020 01

Terma dan Syarat

TERMA DAN SYARAT PENYERTAAN

    1. Penyertaan adalah PERCUMA.
    2. Terbuka kepada semua pelajar sekolah menengah di bawah seliaan Kementerian Pendidikan sahaja.
    3. Pelajar yang menyertai pertandingan ini mestilah berumur antara 13 hingga 17 tahun.
    4. Setiap sekolah dibenarkan menghantar lebih daripada satu (1) penyertaan dan pasukan yang dianggotai seramai empat (4) orang ahli dan satu (1) orang guru pembimbing. Setiap penyertaan yang dihantar adalah daripada kumpulan yang berlainan.
    5. Setiap idea atau produk yang dihasilkan mestilah asli atau produk sedia ada yang telah dibuat penambahbaikan. Idea atau produk yang pernah memenangi mana-mana pertandingan adalah tidak layak untuk menyertai pertandingan ini.
    6. Sekiranya sebarang maklumat yang diberikan oleh peserta didapati tidak menepati syarat, pihak penganjur berhak untuk membatalkan penyertaannya.
    7. Setiap idea atau produk yang dihasilkan adalah hakmilik peserta. Peserta mestilah membenarkan Sekretariat ‘SME Bank Y-Biz Challenge’ menggunakan produk tersebut bagi tujuan promosi sebelum, semasa dan selepas pertandingan.
    8. Perlindungan idea atau produk (akta perlindungan Harta Intelek) adalah di bawah tanggungjawab peserta sendiri dan sekiranya ada mana-mana pihak yang meniru idea atau produk peserta untuk dibangunkan secara tidak sah tanpa pengetahuan penganjur, ia adalah di bawah tanggungjawab peserta sendiri dan pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab.
    9. Pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kerosakan atau kehilangan dokumen atau produk sebelum, semasa dan selepas penyertaan.
    10. Setiap pasukan yang terpilih dikehendaki menghadiri tiga (3) peringkat pertandingan seperti berikut:

      

     a. Peringkat Awal

     • Juri akan membuat penilaian dan memilih 20 pasukan yang layak berdasarkan kertas cadangan projek yang dihantar melalui laman web: www.smebank.com.my

      

     b. Peringkat Separuh Akhir / Boot camp

     • 20 pasukan dikehendaki menghadiri sesi boot camp selama 4 hari 3 malam di lokasi yang akan ditetapkan oleh SME Bank.
     • 20 pasukan perlu membuat pembentangan rancangan perniagaan dan juga membawa produk yang berfungsi untuk dinilai oleh panel juri.
     • Panel juri akan memilih 10 pasukan yang layak untuk ke peringkat akhir.
     • Semua kos perjalanan dan penginapan 4 orang pelajar dan seorang guru pembimbing yang menyertai boot camp ini akan ditanggung sepenuhnya oleh SME Bank.

      

     c. Peringkat Akhir & Majlis Penyampaian Hadiah

     • 10 pasukan yang terpilih dikehendaki membuat pembentangan di hadapan panel juri mengenai perlaksanaan perniagaan dan hasil jualan produk.
     • Lokasi peringkat akhir dan majlis penyampaian hadiah akan ditetapkan oleh SME Bank.
     • Semua kos perjalanan dan penginapan 4 orang pelajar dan seorang guru pembimbing yang menyertai peringkat akhir dan penyampaian hadiah akan ditanggung sepenuhnya oleh SME Bank.

      

    11. Setiap sekolah hendaklah melengkapkan borang penyertaan yang boleh diperolehi daripada laman web: www.smebank.com.my Borang penyertaan dan kertas cadangan projek yang telah lengkap hendaklah dihantar menerusi laman web yang telah diberikan sebelum atau pada tarikh tutup penyertaan.

    12. Tarikh tutup pendaftaran dan penyerahan kertas cadangan projek adalah pada atau sebelum 3 April 2020.

Hubungi Kami

Sekretariat SME Bank Y-Biz Challenge

Puan Norhamira Amir / Puan Shamiza Adila

Telefon: 03-2615 2002 / 03-2615 2111
Faks: 03-2698 1659
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook: SME Bank Y-Biz Challenge

 

Applying for business financing is now easier with MySMEBank online application

APPLY NOW