SME Bank telah berjaya menerbitkan Nota Jangka Sederhana Islam Kelestarian (IMTN); dengan harga akhir penerbitan mencatatkan 59 mata asas lebih tinggi berbanding Sekuriti Kerajaan Malaysia 5-tahun, dan membuka jalan kepada usahawan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) menuju ke arah ekonomi kitaran hijau.

Read more at Niaga Times Online, 3 Aug 2021