STTF boleh digunakan untuk membiayai pembelian penyelesaian dan perkhidmatan IT, perkhidmatan sokongan teknologi, perkakasan dan perisian komputer, peralatan dan/atau mesin serta aset tidak ketara yang lain, untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan.

Read more...

Source : Bernama Online, 1 Dec 2020

Applying for business financing is now easier with MySMEBank online application

APPLY NOW