Pusat ini berbeza dengan UTC dan RTC kerana bakal mempunyai pelbagai agensi yang berkaitan keusahawanan antaranya SME Corp, SME Bank, PUNB (Perbadanan Usahawan Nasional Bhd) TEKUN (Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN) dan AIM (Amanah Ikhtiar Malaysia)

30 March 2018   Berita Harian Online

Source : Berita Harian Online, 30 March 2018

Applying for business financing is now easier with MySMEBank online application

APPLY NOW
custom_html
CONTACT US
Contact Us:
Menara SME Bank,
Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur

Tel: +603 2603 7700