Penerbitan program ‘SUKSES’ yang juga penerbitan program televisyen ketiga oleh SME Bank adalah usaha yang dilaksanakan bagi menyokong hasrat kerajaan memperkasa ekonomi negara dengan ...

Source : Berita Harian, 28 Sept 2017