PENGENALAN
SME Bank dengan kerjasama Bahagian Kolaborasi dan Keusahawanan, Jabatan Pengajian Kolej Komuniti, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) akan menganjurkan SME Bank 90-Days Biz Challenge untuk pelajar-pelajar Kolej Komuniti di seluruh Malaysia.

OBJEKTIF
Program ini adalah untuk mendidik dan memupuk usahawan masa depan dengan mewujudkan minat dalam bidang keusahawanan dan menyediakan peluang kepada pelajar untuk menjadikan bidang keusahawanan sebagai kerjaya mereka.

Untuk maklumat lanjut, sila ke www.YourSuccessOurStory.com  atau anda boleh hubungi Sekretariat ‘SME Bank 90-Days Biz Challenge 2016’ seperti di bawah :
Encik Ahmad Tarmizi Abdul Ghafar 03 2615 2062 
Encik Asrin Aspuri 03 2615 2064 

Facebook : SME Bank 90 Days Business Challenge